Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-07-15

Penser Access: Tillväxten i butik visar på robust affär - Bokusgruppen

Positiv tillväxt trots svaghet i online
Försäljningen i Q2 växte med 2,1%, där tillväxten i butik växte med 16% och online tappade i linje med marknaden, enligt bolaget. Rapporterat EBITA i det säsongsmässigt svaga Q2 på +4,9 mkr var positivt påverkat av engångsposter på +26,3 mkr. Underliggande EBITA på -21,6 mkr var ca 4 mkr lägre än motsvarande period föregående år på grund av högre marknadssatsningar inom online och ökad personal i butik.

Rätt tid att satsa på ökad marknadsföring i online
Vi anser att det är rätt strategi att satsa på ökad marknadsföring i online. Marknaden för online har tappat sedan restriktionerna har släppt, och Bokusgruppen kan använda sin intjäning från fysiska butiker till att ta marknadsandelar inom online när konkurrenter inom online måste se över sin kostnadsmassa.

7% direktavkastning
Vi höjer våra prognoser för i år på grund av engångsintäkten. I övrigt lämnar vi våra prognoser oförändrade, liksom vårt motiverade värde på 72-73 kr per aktie. Att Bokusgruppen satt ned foten avseende utdelningen, med 3 kr per aktie, inger förtroende avseende strategin, och pekar på den låga värderingen av aktien. Sannolikt ökade marknadsandelar inom online bör öka intresset för aktien och leda till en omvärdering.

Läs den fullständiga analysen, publicerad 15-07-2022 kl. 14:05: https://docs.penser.se/a/2931/Bokusgruppen_Q2_2022.pdf
Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på https://epaccess.penser.se/

Författare MFN