Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-11-25

Penser Access: Tydlig marginalförbättring i Q3 - Sensys Gatso Group

Imponerande marginaler
Sensys Gatsos omsättning under Q3 2021 var 130 mkr (132) och EBIT 28 (13) mkr. Även om resultatet innehöll vissa positiva engångsposter, imponerar den underliggande marginalen. Vi anser att det är ett kvitto på en ökad andel återkommande intäkter med ett högre inslag av mjukvara. Orderingången på 65 (324) mkr var svagare än i Q3 2020, som dock innehöll en stor order på 275 mkr. TRaaS intäkterna ökade med 40%, klart positivt.

Estimatförändringar
Vi sänker våra försäljningsestimat för 2022 med 24% då vi ser en förskjutning av systemförsäljning framåt i tiden jämfört med tidigare. Den starkare underliggande marginalen i Q3 gör dock att vi höjer våra marginalprognoser med 1%-enhet på EBITDA-nivå. För 2023 håller vi våra estimat relativt oförändrade. För återkommande intäkter, den viktiga värdedrivaren, behåller vi våra prognoser på liknande nivå som tidigare.

Justering av motiverat värde
Vi sänker vårt motiverade värde till 1,5-1,6 från 2,0-2,1. Vi justerar ner den långsiktiga EBITDA-marginalen i våra prognoser och lägger oss närmare Sensys Gatsos egen guidning på "minst 15%" för 2025. I takt med att Sensys Gatso alltmer utvecklas mot ett mjukvaruföretag de närmaste åren, ser vi potentialen till ett högre motiverat värde baserat på multiplar från liknande företag.

Läs den fullständiga analysen, publicerad 25-11-2021 kl. 08:50: https://docs.penser.se/a/2426/SensysGatso20211125.pdf
Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på https://epaccess.penser.se/

Författare MFN