Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-07-01

Penser Access: Växer trots tuffa jämförelsetal - ScandiDos

Avslutar 2021/22 med tillväxt
Omsättningen för Q4 uppgick till 17,3 mkr (16 mkr) motsvarande en tillväxt om 8%. Försäljningen var ca 5% starkare än våra estimat och indikerar styrka mot bakgrund av starka jämförelsesiffror. Bolaget kommunicerar att den amerikanska marknaden utvecklats något långsammare än förväntat, men marknader som Japan, Storbritannien och Italien har gått starkt.

Bruttomarginalen påverkas av försäljningsmixen
Bruttomarginalen var 74% (78%) där förändringen y/y beror på den geografiska mixen, vilket enligt vår bedömning primärt är skillnader i direktförsäljning och distributörsdriven försäljning. I övrigt hade kostnadsbasen inga stora överraskningar, men EBIT var -1,8 mkr vilket var något lägre än vi räknat med, vilket främst förklaras av bruttomarginalen i kvartalet.

Långsiktig strukturell tillväxt
Vi gör endast mindre justeringar av våra intäktsestimat, men justerar våra kostnadsestimat något. Vi adderar en relativvärdering som kompletterar DCF-modellen. Sammantaget ser vi ett nytt motiverat värde om 3,75 - 3,85 per aktie (4,20 - 4,40 per aktie).

Läs den fullständiga analysen, publicerad 01-07-2022 kl. 09:14: https://docs.penser.se/a/2909/SDOS20220701.pdf
Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på https://epaccess.penser.se/

Författare MFN