Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-15

PEPTONIC: FÖRVÄRVAR FINLÄNDSKA LUNETTE MED EGNA AKTIER (NY)

(Lägger till: från åttonde stycket)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Hälsovårdsbolaget Peptonic Medical, som har
fokus på kvinnohälsa och som är listat på Spotlight Market, förvärvar en
majoritetsandel av det finländska bolaget Lune Group, eller Lunette, som
säljer en menskopp med namnet Lunette.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Peptonic förvärvar i ett första steg 60 procent av Lune för cirka 1,8 miljoner
euro, eller cirka 19 miljoner kronor.

Köpeskillingen utgörs av nyemitterade aktier i Peptonic.

"I medeltal har Lunette haft en tvåsiffrig tillväxt varje år sedan starten,
vilket grundas i företagets outtröttliga engagemang för reproduktiv hälsa och
global hållbarhet", skriver Peptonic

Lunette har 15 anställda varav två i USA. Bolaget omsatte under 3,7 miljoner
euro 2019 och hade ebitda-resultat strax över noll.

"Förvärvet gör det möjligt att kombinera två starka varumärken inom kvinnlig
hälsa och egenvård med ett flertal identifierade synergier. Peptonic får
genom förvärvet av Lune tillgång till ett globalt fungerande distributionsnät
bl.a. i USA. Det ger möjlighet att lansera VagiVital på nya marknader mycket
snabbare än tidigare planerat", skriver Peptonic.

Peptonic har även köpoption som innebär att Peptonic har rätt att förvärva
resterande aktier i Lune till samma värdering som nu under en treårsperiod.

Peptonic har också åtagit sig att tillskjuta totalt 1,5 miljoner euro till
Lune, hälften nu och resten fram till februari 2021. Denna del i affären kan
öka Peptonics ägarandel från 60 till 73 procent.

Den här delen, tillskjutandet av medel till Lune, kommer Peptonic finansiera
genom en riktad emission om 7,5 miljoner kronor till Vidarstiftelsen, samt
via lån om 7,5 miljoner, också från Vidarstiftelsen som sedan tidigare är
Peptonics största ägare med en andel på cirka 10 procent. Teckningskursen i
den riktade nyemissionen till Vidarstiftelsen är 1:567 kronor per aktie.

Noterbart är att säljarna av Lune även har rätt till en rörlig
tilläggsköpeskilling som baseras på Lunes försäljning och resultat under
räkenskapsåren 2021 och 2022. Tilläggsköpeskillingen kan uppgå till totalt
högst 6 miljoner euro.

---------------------------------------
Börsredaktionen +46 8 51917900 https://twitter.com/Borsredaktion

Nyhetsbyrån Direkt

Författare Direkt News