Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-01-28

PEPTONIC Medical AB: Kundenkät visar kraftig symtomlindring bland dem som använder VagiVital®

Stockholm den 28 januari 2019 - Peptonic Medical (publ) ("Peptonic"
eller "Bolaget") meddelar idag att resultaten från en nyligen
genomförd undersökning bland kvinnor som använt visar på mycket god
behandlingseffekt. Av de drygt tvåhundra VagiVital-användare som
svarade på enkäten upplevde fler än tre fjärdedelar att de fått
symtomlindring. Detta oberoende av hur länge de hade använt
VagiVital®. Av dem som använt VagiVital® i två månader eller längre
rapporterade hela nio av tio att de fått symtomlindring.

Undersökningen genomfördes under perioden december 2018 och januari
2019.

- De här resultaten är väldigt glädjande och bekräftar det vi såg i den kliniska studien d.v.s att VagiVital® ger mycket bra symtomlindring för dem som lider av vaginal atrofi eller torrhet, säger Johan Inborr, VD i Peptonic Medical. Det förklarar varför produkten mottagits så väl och den stigande återköpsfrekvensen.

Av enkätsvaren framgår också att de allra flesta tycker att
applikatorn är lätt att använda och att de medföljande
instruktionerna är tydliga. Det stora flertalet skulle 'mycket
troligt' rekommendera VagiVital® till en väninna.

Enkätsvaren har behandlats anonymt.

För mer information, kontakta:

Johan Inborr, VD

Mobil: +46 708 853 893

E-post: johan.inborr@peptonicmedical.se

Denna information är sådan information som Peptonic Medical AB (publ)
är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28
januari 2019.

Om VagiVital®

VagiVital®är en patentsökt hormonfri medicinteknisk produkt för
behandling av symtom kopplade till vaginal atrofi (torra slemhinnor i
slidan).

VagiVital®har genomgått ett kliniskt utvecklingsprogram i
randomiserade, dubbelblinda studier och gett en kraftigt positiv
behandlingseffekt - både på objektiva (t.ex. vaginalt pH och andel
ytceller i vaginalslemhinnan) och subjektiva (mest besvärande symtom
såsom vaginal torrhet, vaginal klåda och irritation, smärta vid
samlag och smärta vid vattenkastning) parametrar.
Behandlingseffekten är i paritet med de effekter som bl.a. påvisats
för receptbelagda östrogenpreparat som finns på marknaden idag.
Produkten har tolererats väl och den har inte gett några allvarliga
biverkningar.

I juli 2018 lanserades VagiVital®som en receptfri egenvårdsprodukt i
Sverige (se www.vagivital.se). Mer information finns på bolagets
hemsida www.peptonicmedical.se

Om Peptonic Medical

Peptonic Medical AB (publ) är ett innovativt biomedicinskt företag som
bedriver forskning kring och utveckling av läkemedel och
medicintekniska produkter inom området kvinnohälsa. Vår vision är att
erbjuda säkra och effektiva behandlingar för kvinnospecifika
sjukdomar och medicinska tillstånd. Peptonic Medical lanserade
VagiVital®i juli 2018. Detta är en hormonfri produkt för behandling
av vaginal atrofi och vaginal torrhet.

I bolagets utvecklingsprogram finns även Vagitocin®- en produkt som
innehåller oxytocin för behandling av vaginal atrofi. Utvecklingen av
Vagitocin® har lagts på is i väntan på ny information avseende
oxytocinets verkningsmekanism i denna indikation.

Bolaget grundades 2009 och aktien handlas sedan 2014 på Spotlight
www.spotlight.se, kortkod: PMED) i Stockholm.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/peptonic-medical-ab/r/kundenkat-visar-kraftig-...
https://mb.cision.com/Main/11203/2723538/982180.pdf

Författare Aktietorget