Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-30

PExA: Handlingar inför årsstämman tillgängliga

PExA AB (PExA") meddelar idag att bolagets årsredovisning avseende
räkenskapsåret 2019 och övriga handlingar inför årsstämman från och
med idag hålls tillgängliga på bolagets hemsida (www.pexa.se).
Handlingarna kan även beställas från bolaget (se adress nedan).

Aktieägarna informeras om sin rätt enligt aktiebolagslagen att begära
upplysningar vid årsstämman avseende förhållanden som kan inverka på
bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan
inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation.

Direktlänk till handlingarna: http://pexa.se/aktieagare/handlingar/
PExAs årsstämma
Aktieägarna i PExA AB (publ) håller årsstämma torsdagen den 28 maj
2020 kl. 10.00 i BIOTECH CENTER, Arvid Wallgrens backe 20, Göteborg.

Med anledning av den fortsatta spridningen av Coronaviruset kommer vi
i år, som en försiktighetsåtgärd, inte erbjuda förtäring eller mingel
i anslutning till stämman. Aktieägare som uppvisar minsta
sjukdomssymptom, har närstående som är sjuka, har vistats utomlands
under de senaste två veckorna inför stämman eller tillhör en
riskgrupp bör inte deltaga utan kan med fördel rösta via ombud. Vad
som angetts ovan gäller även för eventuellt juridiskt/ekonomiskt
biträde. Bolagets ambition, vid tidpunkten för publicering av
kallelsen, är att göra stämman så kort och effektiv som möjligt.

Anmälan
Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska
· vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen
den 22 maj 2020, och

· anmäla sig till bolaget senast måndagen den 25 maj 2020 skriftligen
till PExA AB, Arvid Wallgrens Backe 20 i Göteborg. Anmälan kan också
göras per telefon +46 723 92 30 30 eller per e-post till
info@pexa.se. I anmälan skall uppges fullständigt namn, person- eller
organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt
ska i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde
(högst 2) lämnas. Anmälan skall i förekommande fall åtföljas av
fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Göteborg i april 2020
PExA AB (publ)
STYRELSEN

För ytterligare information om PExA, vänligen kontakta:

Erik Ekbo, VD
Telefon: 0723-92 30 30
E-post: erik@pexa.se

PExA AB (556956-9246) har utvecklat PExA 2.0, ett patenterat
forskningsinstrument som hjälper forskare att på ett smart sätt samla
in biologiska prover från de minsta luftvägarna genom en enkel
utandningsmanöver. PExA 2.0 används för närvarande av framstående
forskargrupper i flera olika länder och forskning med instrumentet
har resulterat i cirka 25 vetenskapliga publikationer, vilka fungerar
som referensmaterial för PExAs metod. Bolagets långsiktiga
målsättning är att marknadsföra och sälja diagnostiska instrument för
folksjukdomar (t.ex. lungcancer och KOL) som ska användas globalt för
diagnostisering eller allmän screening på inrättningar där vård
erbjuds. Bolaget avser vid den tidpunkt det är aktuellt med
försäljning till kliniker att ha utvecklat mer patientnära, smidiga
och kommersiella produkter, vilket innebär att PExA vänder sig till
en betydligt bredare marknad, vilken idag omfattar åtskilliga
miljoner patienter globalt.

PExAs B-aktie är noterad på Spotlight Stock Market.
-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/pexa/r/handlingar-infor-arsstamman-tillgangli...
https://mb.cision.com/Main/12904/3101578/1239722.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.