Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-28

PExA: Kommuniké från årsstämman i PExA AB

Aktieägarna i PExA AB har idag den 28 maj 2020 hållit årsstämma,
varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

Resultat- och balansräkningar samt föreslagen resultatdisposition
fastställdes. Beslutades vidare att ingen utdelning lämnas för
räkenskapsåret 2019.

Ansvarsfrihet beviljades för styrelseledamöterna och verkställande
direktören.

Omval skedde av ordinarie styrelseledamöterna Claes Holmberg,
Anna-Carin Olin, Jan Pilebjer och Roy Jonebrant samt av
styrelsesuppleanten Anders Waas. Avgående ledamoten Lena
Kajland-Wilén ersätts inte.

Till revisor invaldes auktoriserade revisorn Lars Magnus Frisk, Guide
revision AB och till revisorssuppleant invaldes auktoriserade
revisorn Carina Fridberg, Guide revision AB.

Styrelsearvodet fastställdes till 47 300 kr (1 prisbasbelopp), för
oberoende ledamoten Roy Jonebrant.

Revisorerna skall erhålla arvode enligt godkänd räkning.

För ytterligare information om PExA, vänligen kontakta:

Erik Ekbo, VD
Telefon: 0723-92 30 30
E-post: erik@pexa.se

PExA AB (556956-9246) har utvecklat PExA 2.0, ett patenterat
forskningsinstrument som hjälper forskare att på ett smart sätt samla
in biologiska prover från de minsta luftvägarna genom en enkel
utandningsmanöver. PExA 2.0 används för närvarande av framstående
forskargrupper i flera olika länder och forskning med instrumentet
har resulterat i cirka 25 vetenskapliga publikationer, vilka fungerar
som referensmaterial för PExAs metod. Bolagets långsiktiga
målsättning är att marknadsföra och sälja diagnostiska instrument för
folksjukdomar (t.ex. lungcancer och KOL) som ska användas globalt för
diagnostisering eller allmän screening på inrättningar där vård
erbjuds. Bolaget avser vid den tidpunkt det är aktuellt med
försäljning till kliniker att ha utvecklat mer patientnära, smidiga
och kommersiella produkter, vilket innebär att PExA vänder sig till
en betydligt bredare marknad, vilken idag omfattar åtskilliga
miljoner patienter globalt.

PExAs B-aktie är noterad på Spotlight Stock Market.
-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/pexa/r/kommunike-fran-arsstamman-i-pexa-ab,c3...
https://mb.cision.com/Main/12904/3122212/1255164.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.