Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-06-29

Pharmacolog: Ytterligare amerikanska installationer och ny order från Codonics

Pharmacologs partner, Codonics Inc. installerar WasteLog på två nya sjukhus och lade ytterligare en beställning på åtta WasteLog™-enheter för omedelbar leverans.

Pharmacologs exklusiva distributör och strategiska partner Codonics, Cleveland, Ohio har nyligen installerat en WasteLog™-enhet på ett ledande sjukhus i Arkansas och kommer snart att installera ytterligare fyra enheter i ett framstående sjukvårdssystem i norra Kalifornien. Codonics har också beställt ytterligare åtta WasteLog™-enheter från Pharmacolog för omedelbar leverans.

Att narkotiska läkemedel riskerar att hamna i fel händer, s k Drug Diversion, är ett genomgripande problem inom vården. Varje sjukvårdsinrättning är sårbar för Drug Diversion och måste ha ett robust program för att förhindra att det inträffar. En viktig del av ett sådant program är en effektiv och tillförlitlig process för avfallskontroll. Intresset för analysutrustning för avfallsscreening av narkotiska preparat växer stadigt och som ett resultat upplever Pharmacolog och Codonics en ökad efterfrågan på WasteLog™.

Mats Högberg, VD Pharmacolog kommenterar: "Codonics gör ett fantastiskt jobb med att marknadsföra våra lösningar och vi börjar nu se resultaten av marknadslanseringen i slutet av förra året. Antalet förfrågningar växer i snabbt i takt med att efterfrågan på effektiva system för s k waste screening ökar. Båda företagen är tacksamma över att vara en del av lösningen som hjälper till att förhindra att vårdpersonal drabbas av missbruk av opioider och annan narkotika."

För mer information kontakta:

Mats Högberg, VD

E-post: mats.hogberg@pharmacolog.se
Tel: 070-546 50 21

Författare Cision