Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-02-18

PiezoMotor Uppsala AB: Bokslutskommuniké januari-december 2021: En ny koncern tar form

 • Förvärv av amerikanska TPA Motion
 • Pro forma omsätter koncernen 50 MSEK i fjärde kvartalet och visar en vinst på 15 MSEK på EBITDA-nivå
 • Nästa fas i mobilkamerasamarbetet inledd

Fjärde kvartalet 2021, koncernen

PiezoMotor och Sensapex från och med den 1 oktober 2021 och TPA Motion från och med den 1 december 2021.

 • Nettoomsättningen uppgick till 27,9 MSEK (9,3)
 • Bruttoresultatet uppgick till -2,6 MSEK (1,9)
 • Bruttoresultatet exklusive avskrivningar uppgick till 10,3 MSEK (2,1)
 • Rörelseresultatet exklusive avskrivningar (EBITDA) uppgick till 2,7 MSEK (-6,3)
 • Rörelseresultatet uppgick till -10,4 (-6,7)

Helåret 2021, koncernen

PiezoMotor från och med den 1 januari 2021, Sensapex från och med den 1 juni 2021 och TPA Motion från och med den 1 december 2021.

 • Nettoomsättningen uppgick till 57,4 MSEK (27,4)
 • Bruttoresultatet uppgick till -9,1 MSEK (4,3)
 • Bruttoresultatet exklusive avskrivningar uppgick till 14,4 MSEK (5,0)
 • Rörelseresultatet exklusive avskrivningar (EBITDA) uppgick till -20,4 MSEK (-22,7)
 • Rörelseresultatet uppgick till -45,1 (-24,0)

Händelser under fjärde kvartalet

2020-10-25: PiezoMotor ingår avtal om att förvärva det amerikanska bolaget TPA Motion och etablerar därmed egen närvaro i USA. Köpeskillingen uppgår till cirka 26 MUSD. TPA Motion designar och tillverkar positioneringssystem med hög precision för en mängd kunder inom flera olika marknadsområden. Bolaget har omkring 100 kunder verksamma inom exempelvis robotkirurgi, diagnostik och optik.

År 2020 omsatte TPA Motion 9 MUSD. TPA Motions försäljning 2021 uppgick till 12 MUSD, motsvarande en tillväxt på mer än 30 procent.

Händelser efter periodens utgång

2021-01-27: PiezoMotor inleder nästa fas i mobilkamerasamarbetet. PiezoMotor meddelar att det exklusiva licensavtal som bolaget ingick i augusti 2021 med ett asiatiskt bolag för kommersialisering av PiezoMotors PiezoWave®-teknologi har gått in i nästa fas där kameralösningen presenteras för potentiella kunder och samarbetspartners - däribland ledande kameramodultillverkare. I nära samarbete med det asiatiska bolaget har PiezoMotor utvecklat en helt ny typ av zoomlösning för kameraoptik i mobiltelefoner. Denna fas förväntas pågå under första och andra kvartalet 2022, med avsikt att ingå kommersiellt samarbete med en eller flera kameramodultillverkare. PiezoMotors asiatiska partner är en börsnoterad, väletablerad leverantör av integrerade lösningar i mycket höga volymer för bland annat konsumentelektronik.

Detta pressmeddelande innehåller enbart delar av den fullständiga bokslutskommunikén som publiceras på PiezoMotors hemsida: www.piezomotor.com/aktien/finansiella-rapporter-piezomotor/

Vid frågor, vänligen kontakta:

Anders Kottenauer, VD                                    

Olof Stranding, CFO

ir@piezomotor.se

Certified Adviser

Redeye AB, Mäster Samuelsgatan 42, 103 87 Stockholm. Telefon: +46 (0)8-121 576 90. E-post: certifiedadviser@redeye.se.

Om PiezoMotor

PiezoMotor är en världsledande utvecklare och producent av banbrytande mikromotorer baserade på piezoelektriska material. Teknologin möjliggör mycket kompakta motorer med hög precision vilket uppfyller allt högre krav på miniatyrisering. PiezoMotor driver samarbeten med stora globala bolag och levererar motorer till kunder över hela världen. I Uppsala har PiezoMotor sin egen anläggning för utveckling och produktion.

PiezoMotors aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market.

www.piezomotor.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som PiezoMotor Uppsala AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014.Informationen i detta pressmeddelande lämnades enligt ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 18 februari 2022 kl. 08:35 CEST.

Författare Cision