Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-04-07

PiezoMotor Uppsala AB: Kommuniké från extra bolagsstämma i PiezoMotor Uppsala Aktiebolag (publ) den 7 april 2022

Extra bolagsstämman i PiezoMotor Uppsala AB (publ) ("Bolaget") ägde rum idag den 7 april 2022. Stämman beslutade med erforderlig majoritet i enlighet med följande:

Bolagsordningsändring

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om bolagsordningsändring.

Ändringen av bolagsordningen innebär att: (i) Bolagets firma ändras till Acuvi AB, (ii) aktieslaget serie A tas bort och att samtliga aktier av serie B konverteras till aktier utan seriebeteckning, (iii) lydelsen i § 11 uppdaterats så att den nu överensstämmer med aktiebolagslagen, (iv) styrelsen kan besluta om att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt per post inför en bolagsstämma samt att styrelsen under en bolagsstämma får samla in fullmakter och (v) styrelsen kan besluta om att bolagsstämmor ska hållas i Stockholm trots att Bolagets säte är i Uppsala.

______________

Stockholm i april 2022

PiezoMotor Uppsala Aktiebolag (publ)

Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta:

Anders Kottenauer, VD                                                                         

Olof Stranding, CFO

ir@acuvi.com

Om Acuvi

Acuvi är en bolagskoncern som tillhandahåller världsledande system och teknologier som möjliggör högre precision och ökad miniatyrisering. Kunderna återfinns inom bland annat Life Science, halvledarindustri, avancerad optik och konsumentelektronik.

PiezoMotors aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market.

www.acuvi.com (från och med v15)

Författare Cision