Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-11

PiezoMotor Uppsala AB: PiezoMotor investerar i produktionskapacitet för nya massvolymmotorn LINK

Som tidigare meddelats genom pressmeddelanden, bland annat 2018-11-22,
2018-12-28 och 2019-08-21, har PiezoMotor utvecklat en ny
mikromotorteknologi - LINK - anpassad för högvolymapplikationer.
Bolagets styrelse har också beslutat etablera en
produktionsanläggning i Uppsala där motorer slutmonteras i en
högautomatiserad anläggning.

Härmed meddelar PiezoMotor att bolaget nu har lagt en beställning på
produktionsutrustning för slutmontering av LINK. Investeringen ryms
inom ramen för den kapitalanskaffning bolaget genomförde i december
2018.

PiezoMotors tidigare bedömning att produktionskapaciteten för LINK
etableras under 2020 kvarstår. Denna tidplan linjerar också väl med
de dialoger bolaget i dagsläget för på kundsidan inom främst telekom
och medtech. Den nu beställda utrustningen kommer att stödja
produktion i mångmiljonvolym.

Vid frågor, vänligen kontakta:

Anders Kottenauer, VD

+46 (0)70-495 02 60

anders.kottenauer@piezomotor.se

Certified Adviser

Redeye AB, Mäster Samuelsgatan 42, 103 87 Stockholm. Telefon: +46
(0)8-121 576 90. E-post: certifiedadviser@redeye.se.

Om PiezoMotor

PiezoMotor är en världsledande utvecklare och producent av banbrytande
mikromotorer baserade på piezoelektriska material. Teknologin
möjliggör mycket kompakta motorer med hög precision vilket uppfyller
allt högre krav på miniatyrisering. PiezoMotor driver samarbeten med
stora globala bolag och levererar motorer till kunder över hela
världen. Vid huvudkontoret i Uppsala har PiezoMotor sin egen
anläggning för utveckling och produktion.

PiezoMotors aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market.

www.piezomotor.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som
PiezoMotor Uppsala AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades
enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den
11 februari 2020 kl. 13:15 CEST.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/piezomotor-uppsala-ab/r/piezomotor-investerar...
https://mb.cision.com/Main/16643/3032768/1191969.pdf

Författare Cision News