Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-27

PiezoMotor Uppsala AB: PiezoMotor sluter avtal kring projekt för integrering av Piezo LINK i högvolymapplikation inom diag...

PiezoMotor Uppsala AB (publ) meddelar härmed att bolaget sluter avtal
kring projekt för integrering av sin nya mikromotor Piezo LINK i en
ny generation av en patientnära diagnostikapplikation. Under 2020
erhåller PiezoMotor kostnadsersättning om 1,5 MSEK. Förutsatt en
framgångsrik integrering bedöms i nuläget leveranser under 2021 kunna
uppgå till tiotusentals LINK-motorer för att sedan skalas upp till
hundratusentals. Det årliga försäljningsvärdet av Piezo LINK efter
full uppskalning bedöms kunna uppgå till 30 MSEK.

Under det senaste året har PiezoMotors nya mikromotor Piezo LINK
utvärderats och testats av ett flertal bolag. Baserat på uppnådda
resultat har ett av dessa - ett globalt bolag verksamt inom
medicinteknik - nu fattat beslut om att starta ett arbete med att
integrera LINK-motorer i sin applikation. Bolaget utvecklar och
säljer patientnära diagnostiksystem baserade på mikroflödessystem.

Arbetet med integreringen av Piezo LINK inleds omedelbart och
förväntas pågå under 2020. PiezoMotor ersätts för sina kostnader
under detta arbete. Total kostnadsersättning under innevarande år
uppgår till 1,5 MSEK.

Försäljningen av diagnostiksystemet planeras inledas under 2021 och
produkten ersätter då ett befintligt system på marknaden. Vid en
framgångsrik integrering och lansering bedöms detta kunna innebära
leverans av Piezo LINK i tiotusentals under 2021 till ett
försäljningsvärde om 5-8 MSEK med en upprampning till volym i
hundratusentals inom 24-36 månader efter försäljningsstart. Det
årliga försäljningsvärdet för PiezoMotor bedöms då kunna uppgå till
30 MSEK.

PiezoMotors produktionsuppbyggnad för LINK har redan inletts och
linjerar väl med kommersialiseringsplanen för denna
diagnostikprodukt.

Vid frågor, vänligen kontakta:

Anders Kottenauer, VD

+46 (0)70-495 02 60

anders.kottenauer@piezomotor.se

Certified Adviser

Redeye AB, Mäster Samuelsgatan 42, 103 87 Stockholm. Telefon: +46
(0)8-121 576 90. E-post: certifiedadviser@redeye.se.

Om PiezoMotor

PiezoMotor är en världsledande utvecklare och producent av banbrytande
mikromotorer baserade på piezoelektriska material. Teknologin
möjliggör mycket kompakta motorer med hög precision vilket uppfyller
allt högre krav på miniatyrisering. PiezoMotor driver samarbeten med
stora globala bolag och levererar motorer till kunder över hela
världen. Vid huvudkontoret i Uppsala har PiezoMotor sin egen
anläggning för utveckling och produktion.

PiezoMotors aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market.

www.piezomotor.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som
PiezoMotor Uppsala AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades
enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den
27 maj 2020 kl. 14:30 CEST.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/piezomotor-uppsala-ab/r/piezomotor-sluter-avt...
https://mb.cision.com/Main/16643/3121349/1254532.pdf

Författare Cision News