Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-10-26

Pinpoint Estimates: Bilias rapport under Pinpointkonsensus

Bilia rapporterar för det tredje kvartalet

Pinpoints sammanställda förväntningar för bilhandlarbolaget Bilias rapport för det tredje kvartalet var 7 919 MSEK för nettoomsättning och 458,5 MSEK för operativt rörelseresultat.


PinpointkonsensusUtfallDiff
Nettoomsättning7 919 MSEK7 291MSEK-7,9 %
EBITA (operativt rörelseresultat)458,5 MSEK334 MSEK-27,2 %

För mer information, vänligen kontakta:


Pinpoint Estimates
Robin Berglund, CRO
Tel: +46-70 24 50 221
robin@pinpointestimates.com

Om Pinpoint Estimates


Pinpoint Estimates är en öppen, oberoende och kostnadsfri plattform som sammanställer estimat inför helårs- och delårsrapporter från en stor mängd investerare och erbjuder breda marknadsförväntningar med hög precision för noterade bolag av alla storlekar. Pinpoint genererar snittestimat likt ett traditionellt konsensusestimat - skillnaden är att vem som helst kan bidra – det är en win-win för investerarna, börsbolagen och marknaden i stort.

https://pinpointestimates.com/

Bifogade filer


Bilias rapport under Pinpointkonsensus

Författare MFN