Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-05-27

Pinpoint Estimates: Double Bond Pharmas rapport över Pinpointkonsensus

Double Bond Pharma rapporterar för det första kvartalet

Pinpoints sammanställda förväntningar för Double Bond Pharmas rapport för det första kvartalet var 0,22 MSEK för nettoomsättning och -3,89 MSEK för EBIT.


NettoomsättningEBIT
Pinpointkonsensus0,22 MSEK-3,89 MSEK
Utfall0,50 MSEK-4 MSEK
Utfall jämfört med Pinpoint konsensus+127,3 %N/A

För mer information, vänligen kontakta:


Pinpoint Estimates
Email: info@pinpointestimates.com

Om Pinpoint Estimates


Pinpoint Estimates är en öppen, oberoende och kostnadsfri plattform som sammanställer estimat inför helårs- och delårsrapporter från en stor mängd investerare och erbjuder breda marknadsförväntningar med hög precision för noterade bolag av alla storlekar. Pinpoint genererar snittestimat likt ett traditionellt konsensusestimat - skillnaden är att vem som helst kan bidra – det är en win-win för investerarna, börsbolagen och marknaden i stort.

https://pinpointestimates.com/

Bifogade filer


Double Bond Pharmas rapport över Pinpointkonsensus

Författare MFN