Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-04-27

Pinpoint Estimates: IRRAS rapport i linje med Pinpointkonsensus

IRRAS rapporterar för det första kvartalet

Pinpoints sammanställda förväntningar för medicinteknikbolaget IRRAS rapport för det första kvartalet var 9,35 MSEK för nettoomsättning och -0,47 SEK för vinst per aktie.


NettoomsättningVinst per aktie
Pinpointkonsensus9,35 MSEK-0,47 SEK
Utfall8,6 MSEK-0,46 SEK
Utfall jämfört med Pinpoint konsensus-8 %-2 %

För mer information, vänligen kontakta:


Pinpoint Estimates
Email: info@pinpointestimates.com

Om Pinpoint Estimates


Pinpoint Estimates är en öppen, oberoende och kostnadsfri plattform som sammanställer estimat inför helårs- och delårsrapporter från en stor mängd investerare och erbjuder breda marknadsförväntningar med hög precision för noterade bolag av alla storlekar. Pinpoint genererar snittestimat likt ett traditionellt konsensusestimat - skillnaden är att vem som helst kan bidra – det är en win-win för investerarna, börsbolagen och marknaden i stort.

https://pinpointestimates.com/

Bifogade filer


IRRAS rapport i linje med Pinpointkonsensus

Författare MFN