Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-11-09

Pinpoint Estimates: Karnov Groups rapport över Pinpointkonsensus

Karnov Group rapporterar för det tredje kvartalet

Pinpoints sammanställda förväntningar för affärsinformationsbolaget Karnov Groups rapport för det tredje kvartalet var 240,8 MSEK för nettoomsättning och 85,5 MSEK för Just. EBITA.


PinpointkonsensusUtfallDiff
Nettoomsättning240,8 MSEK263 MSEK+9,2 %
Just. EBITA85,5 MSEK93 MSEK+8,8 %

För mer information, vänligen kontakta:


Pinpoint Estimates
Robin Berglund, CRO
Tel: +46-70 24 50 221
robin@pinpointestimates.com

Om Pinpoint Estimates


Pinpoint Estimates är en öppen, oberoende och kostnadsfri plattform som sammanställer estimat inför helårs- och delårsrapporter från en stor mängd investerare och erbjuder breda marknadsförväntningar med hög precision för noterade bolag av alla storlekar. Pinpoint genererar snittestimat likt ett traditionellt konsensusestimat - skillnaden är att vem som helst kan bidra – det är en win-win för investerarna, börsbolagen och marknaden i stort.

https://pinpointestimates.com/

Bifogade filer


Karnov Groups rapport över Pinpointkonsensus

Författare MFN