Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2023-02-17

Pinpoint Estimates: NCAB redovisar ökad nettoomsättning men rapporten strax under förväntningarna

NCAB rapporterar för det fjärde kvartalet

Pinpointkonsensus inför NCABs Q4-rapport baseras på 56 estimat. Sammanställningen anges i miljoner kronor.

Nettoomsättning
Pinpointkonsensus: 1 186
Utfall: 1 026
Diff: -13,5 %

EBITA
Pinpointkonsensus: 177,2
Utfall: 141
Diff: -20,4 %

Kontakt för börsbolag:


Robin Berglund, CRO, Pinpoint Estimates
Tel: +46-70 24 50 221
robin@pinpointestimates.com
Läs mer om marknadsförväntningar för bolag

Om Pinpoint Estimates


Pinpoint Estimates är en öppen, oberoende och kostnadsfri plattform som sammanställer investerares estimat inför helårs- och delårsrapporter. Pinpoint genererar konsensus för börsbolags utveckling likt ett traditionellt konsensusestimat - skillnaden är att alla typer av investerare kan bidra. Wisdom of the crowd är en win-win för investerare, börsbolag och marknaden i stort. Ta del av investerares förväntningar på Pinpoint Estimates.

Bifogade filer


NCAB redovisar ökad nettoomsättning men rapporten strax under förväntningarna

Författare MFN