Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-05-11

Pinpoint Estimates: Quickbits rapport i linje med Pinpointkonsensus

Quickbit rapporterar för det tredje kvartalet

Pinpoints sammanställda förväntningar för fintechbolaget Quickbits rapport för det tredje kvartalet i det brutna räkenskapsåret var 92 MEUR för nettoomsättning och 0 EUR för vinst per aktie.


NettoomsättningVinst per aktie
Pinpointkonsensus92 MEUR0 EUR
Utfall92,1 MEUR0 EUR
Utfall jämfört med Pinpoint konsensus+0,1 %0 %

För mer information, vänligen kontakta:


Pinpoint Estimates
Robin Berglund, CRO
Tel: +46-70 24 50 221
robin@pinpointestimates.com

Om Pinpoint Estimates


Pinpoint Estimates är en öppen, oberoende och kostnadsfri plattform som sammanställer estimat inför helårs- och delårsrapporter från en stor mängd investerare och erbjuder breda marknadsförväntningar med hög precision för noterade bolag av alla storlekar. Pinpoint genererar snittestimat likt ett traditionellt konsensusestimat - skillnaden är att vem som helst kan bidra – det är en win-win för investerarna, börsbolagen och marknaden i stort.

https://pinpointestimates.com/

Bifogade filer


Quickbits rapport i linje med Pinpointkonsensus

Författare MFN