Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-11-18

Pinpoint Estimates: SaveLend Group redovisar nettoomsättning och justerad EBITDA i linje med Pinpoints förväntningar

Fintechbolaget SaveLend redovisar idag för det tredje kvartalet en nettoomsättning och justerad EBITDA i linje med Pinpoints sammanställda förväntningar. Pinpoints sammanställning är baserad på 39 estimat.


NettoomsättningJusterad EBITDA
Pinpoint konsensus22,7 MSEK-0,3 MSEK
Utfall23,6 MSEK-0,1 MSEK
Utfall jämfört med Pinpoint konsensus+4,1 %N/A

För ytterligare information, vänligen kontakta:


Pinpoint Estimates
Giesela Blidén, Kommunikationsansvarig
Email: giesela@pinpointestimates.com
Tel: +46 70 41 66 054

Om Pinpoint Estimates


Pinpoint Estimates är en öppen, oberoende och kostnadsfri plattform som sammanställer estimat inför helårs- och delårsrapporter från en stor mängd investerare och erbjuder breda marknadsförväntningar med hög precision för noterade bolag av alla storlekar. Pinpoint genererar snittestimat likt ett traditionellt konsensusestimat - skillnaden är att vem som helst kan bidra – det är en win-win för investerarna, börsbolagen och marknaden i stort.

https://pinpointestimates.com/

Bifogade filer


SaveLend Group redovisar nettoomsättning och justerad EBITDA i linje med Pinpoints förväntningar

Författare MFN