Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-01-13

Pinpoint Estimates: Studentbostäder i Norden i nytt samarbete med estimattjänsten Pinpoint

Studentbostäder i Norden (SBS) inleder nytt samarbete med estimatplattformen Pinpoint Estimates. Genom plattformen kommer SBS lättare kunna fånga upp bredare marknadsförväntningar på bolaget inför publicering av finansiella rapporter och andra viktiga bolagshändelser.

SBS får kontinuerligt sammanställningar och insikter av bredare marknadsförväntningar och reaktioner på bolagshändelser genom samarbetet som verkar redan idag. Det är därför nu möjligt att bidra med sin förväntansbild inför SBS kommande finansiella rapporter. Vid ett estimat skapas snittförväntningar, ett viktat snittvärde eller s.k. konsensusestimat, med hjälp av algoritmer, samt att en referenspunkt görs tillgänglig för allmänheten. 

”Tillsammans med Pinpoint vill vi ytterligare öka våra investerares engagemang och intresse för bolaget. Vi får nu en möjlighet att ge en mer tydlig och samlad bild av förväntningarna på SBS,” säger Rebecka Eidenert, VD på SBS.

Robin Berglund, CRO på Pinpoint kommentarer det nya samarbetet:
”Vi ser fram emot att bidra till en utökad tvåvägskommunikation mellan SBS och den breda allmänheten för att skapa en tydlig förväntansbild och ökade insikter om hur information tas emot och tolkas.”

För ytterligare information, vänligen kontakta:


Pinpoint Estimates
Robin Berglund, CRO
Email: robin@pinpointestimates.com
Tel: 070 - 24 50 221

Studentbostäder i Norden
Rebecka Eidenert, VD Studentbostäder i Norden,
+46-70 786 54 54, rebecka.eidenert@sbsstudent.se

Om Pinpoint Estimates


Pinpoint Estimates är en öppen, oberoende och kostnadsfri plattform som sammanställer estimat inför helårs- och delårsrapporter från en stor mängd investerare och erbjuder breda marknadsförväntningar med hög precision för noterade bolag av alla storlekar. Pinpoint genererar snittestimat likt ett traditionellt konsensusestimat - skillnaden är att vem som helst kan bidra – det är en win-win för investerarna, börsbolagen och marknaden i stort.

https://pinpointestimates.com/


Om Studentbostäder i Norden - SBS:
SBS äger, förvaltar och utvecklar studentbostäder i långsiktiga partnerskap med kommuner, regioner och högskolor. Vi erbjuder prisvärda studentboenden av hög kvalitet och en helt digitaliserad hyreshantering. Vår ambition är att bli Nordens ledande studentbostadsbolag och det givna valet för studenter på väg mot sitt drömyrke.

Bifogade filer


Studentbostäder i Norden i nytt samarbete med estimattjänsten Pinpoint

Författare MFN