Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-11-10

Pinpoint Estimates: Studentbostäder i Nordens förvaltningsresultat över Pinpointkonsensus

Studentbostäder i Norden rapporterar för det tredje kvartalet

Pinpoints sammanställda förväntningar för fastighetsbolaget Studentbostäder i Nordens rapport för det tredje kvartalet var 8,9 MSEK för förvaltningsresultat och 0,1 SEK för vinst per aktie.


PinpointkonsensusUtfallDiff
Förvaltningsresultat8,9 MSEK9,6 MSEK+7,9 %
Vinst per aktie0,1 SEK-0,03 SEKN/A

För mer information, vänligen kontakta:


Pinpoint Estimates
Robin Berglund, CRO
Tel: +46-70 24 50 221
robin@pinpointestimates.com

Om Pinpoint Estimates


Pinpoint Estimates är en öppen, oberoende och kostnadsfri plattform som sammanställer estimat inför helårs- och delårsrapporter från en stor mängd investerare och erbjuder breda marknadsförväntningar med hög precision för noterade bolag av alla storlekar. Pinpoint genererar snittestimat likt ett traditionellt konsensusestimat - skillnaden är att vem som helst kan bidra – det är en win-win för investerarna, börsbolagen och marknaden i stort.

https://pinpointestimates.com/

Bifogade filer


Studentbostäder i Nordens förvaltningsresultat över Pinpointkonsensus

Författare MFN