Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-05-12

Pinpoint Estimates: Studentbostäder i Nordens rapport över Pinpointkonsensus

Studentbostäder i Nordens rapporterar för det första kvartalet

Pinpoints sammanställda förväntningar för fastighetsbolaget Studentbostäder i Nordens rapport för det första kvartalet var 4,11 MSEK för förvaltningsresultat och 0,28 SEK för vinst per aktie.


FörvaltningsresultatVinst per aktie
Pinpointkonsensus4,11 MSEK0,28 SEK
Utfall15,8 MSEK0,57 SEK
Utfall jämfört med Pinpoint konsensus+284,4 %+103,6 %

För mer information, vänligen kontakta:


Pinpoint Estimates
Email: info@pinpointestimates.com

Om Pinpoint Estimates


Pinpoint Estimates är en öppen, oberoende och kostnadsfri plattform som sammanställer estimat inför helårs- och delårsrapporter från en stor mängd investerare och erbjuder breda marknadsförväntningar med hög precision för noterade bolag av alla storlekar. Pinpoint genererar snittestimat likt ett traditionellt konsensusestimat - skillnaden är att vem som helst kan bidra – det är en win-win för investerarna, börsbolagen och marknaden i stort.

https://pinpointestimates.com/

Bifogade filer


Studentbostäder i Nordens rapport över Pinpointkonsensus

Författare MFN