Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-20

Platzer Fastigheter Holding AB (publ): Platzer tecknar avsiktsförklaring med Göteborgs Stad för utveckling av hamnen i Ar...

Platzer och Göteborgs Stad har tecknat en avsiktsförklaring med syftet
att möjliggöra en utökning av hamnverksamhet vid Ytterhamnarna.

- Vi ser mycket positivt på en överenskommelse med hamnen och
kommunen, för att tillsammans utveckla både Arendal och hela
Göteborg, säger P-G Persson, vd på Platzer.

[Omrdet Arendal Gteborg] I december 2016 inledde Platzer sin satsning
på segmentet industri- och logistikfastigheter, genom att förvärva en
fastighetsportfölj bestående av cirka 338 000 kvm uthyrningsbar yta
samt mark i områdena Arendal, Torslanda och Säve i Göteborg av AB
Volvo. I portföljen ingick bland annat kajområdet i Arendal och
vattnet utanför.

Nu tas ett nytt steg för att tillsammans med Göteborgs Stad och
Göteborgs Hamn utveckla området runt kajen i Arendal. Platzer och
Göteborgs Stad, där Göteborgs Hamn AB, Fastighetskontoret,
Stadsbyggnadskontoret och Trafikkontoret ingår, har tecknat en
avsiktsförklaring med syftet att möjliggöra en utökning av
hamnverksamhet vid Ytterhamnarna.

- Vi ser mycket positivt på en överenskommelse med hamnen och kommunen
för att tillsammans utveckla både vårt område i Arendal och bidra
till att stärka Göteborg som Sveriges bästa logistikläge, säger P-G
Persson, vd på Platzer.

- Vi ser att en utökad hamnverksamhet i Arendal stärker våra
industri- och logistiksatsningar på Hisingen, säger Johan Franzén,
affärsområdeschef industri/logistik på Platzer.

För mer information vänligen kontakta:
P-G Persson, vd, Platzer, tel: 0734-11 12 22
Johan Franzén, affärsområdeschef industri/logistik, Platzer, tel:
0730-89 92 82

Platzer Fastigheter Holding AB (publ) äger och utvecklar kommersiella
fastigheter i Göteborgsområdet med en uthyrningsbar area om cirka 820
000 kvm till ett värde om 21 mdkr. Platzer är noterat på Nasdaq
Stockholm, Mid Cap.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/platzer-fastigheter-holding-ab--publ-/r/platz...
https://mb.cision.com/Main/8443/3091958/1232122.pdf

Författare Cision News