Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-20

Plejd: Analysguiden: mponerande lönsamhet och låga Covid-effekter

Plejd redovisar en stark tillväxt och imponerande lönsamhet för första
kvartalet 2020. Effekterna av Covid-19 har hittills varit låga.

Fortsatt hög tillväxttakt

Försäljningen under första kvartalet uppgick till 43,5 miljoner
kronor, vilket motsvarar en tillväxt på 41 procent jämfört med samma
kvartal i fjol. Effekterna av Covid-19 har hittills varit små för
företaget, som kommenterar att varken efterfrågan eller
leveransförmåga har påverkats nämnvärt. Under kvartalet har ett antal
viktiga lanseringar skett. Bland annat lanserades hela
produktsortimentet, samt anpassade produkter på den norska marknaden.
Etableringen på den norska marknaden är en viktig pusselbit i
tillväxtresan. Vi ser inga tecken på att tillväxten ska avta. Snarare
tvärtom. En nyckel för fortsatt hög tillväxt är att bolaget klarar av
att hålla uppe lanseringstakten av nya produkter, samt att arbetet
med expansion på nya marknader löper på enligt plan. Överlag finns
det bra förutsättningar för Plejd att fortsätta leverera kraftig
försäljningstillväxt även dem kommande kvartalen.

Kraftig lönsamhetsförbättring

Lönsamheten utvecklades väldigt starkt. Rörelsemarginalen stärktes
till dryga 6 procent, jämfört med -6 procent samma kvartal i fjol.
Mycket går att hänföra till arbetet med produktoptimering. Det syns
inte minst i kostnadsmassan sett som andel av nettoomsättningen, där
kostnaden för personal och råvaror kom in betydligt lägre än för
första kvartalet 2019.

Ägarförändringar

Plejds storägare Schneider Electric sålde under kvartalet hela sitt
innehav till Andra AP-Fonden, Handelsbanken Fonder och Humle
Kapitalförvaltning. Bakgrunden till försäljningen är att man inte
kunnat hitta ett bra samarbete för att nyttja de eventuella synergier
som ägarskapet skulle kunna medföra. Överlag är vår bedömning att
ägarförändringen inte kommer att ha någon signifikant negativ effekt
på Plejds framtida utveckling. De nya ägarna är dessutom stabila
institutionella investerare, vilket väger upp på den positiva sidan.
Dessutom har Christian Von Koenigsegg fortsatt att stärka sitt ägande
i bolaget och har ökat sitt innehav till cirka 7 procent av aktierna.

Motiverat värde

I den inledande analysen var vår bedömning att det fanns en uppsida i
aktien från den dåvarande aktiekursen på 37 kronor. Vårt motiverade
värde var försiktigt på grund av osäkerheten kring Corona-viruset och
uppgick till 42-49 kronor per aktie. Mot bakgrund av att effekten av
Corona av allt att döma ser ut att vara marginell, samt de bestående
kostnadseffektiviseringarna, väljer vi att öka vårt motiverade värde
till 60-65 kronor per aktie.

Läs hela analysen här:

https://www.aktiespararna.se/analysguiden/nyheter/analys-plejd-imponeran...

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/plejd/r/analysguiden-mponerande-lonsamhet-och...

Författare Cision News