Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-06-14

Plejd får stark och långsiktig ägarbas via riktade emissionen, expansionsplan ej klar ännu - vd

Plejd tog in kapital från institutionella ägare för att få en starkare,
långsiktig, ägarbas. Pengarna ska gå till expansion men vilka länder som
står näst på tur är inte avgjort än, säger vd Babak Esfahani till Finwire.

Teknikbolaget meddelade på fredagen att man tar in nära 44 miljoner kronor
i en riktad nyemission till bland andra Handelsbanken Fonder, Aktia Asset
Management och Provobis Invest.

Pengarna ska användas till fortsatt internationell expansion. Sedan
tidigare har bolaget gått in i Norge och Finland.

Plejd-chefen uppger att pengarna från emissionen ska gå till både Norge och
Finland samt nya marknader, men att det är svårt att i dagsläget ange någon
exakt fördelning. Han konstaterar samtidigt att målet med emissionen är
expansion.

- Vi hade ju kapital i bolaget innan den här emissionen. Det här var också
ett sätt att få kapital med nya starka ägare.

Teckningskursen i den riktade nyemissionen motsvarar en rabatt på 5,2
procent mot torsdagens stängningskurs, och utspädningseffekten blir 9
procent.

Varför tillfrågade ni inte existerande aktieägare om pengar?

- Den här kapitalanskaffningen var till väldigt attraktiva villkor. Sedan
var det enklare för bolaget att genomföra en sådan här transaktion kontra
en företrädesemission, i kombination med att vi fick den här starka
ägarbasen som är långsiktig.

I rapporten för första kvartalet meddelades att Plejd har identifierat ett
tiotal intressanta länder utanför Norden, däribland Tyskland och
Nederländerna, och att en internationaliseringsplan hade börjat ta form.

Vd:n kan i dagsläget inte gå in närmare på vilka nya marknader som står
näst på tur eller i vilken ordning det kommer ske då planen ännu inte är
färdig. De länder som angavs i delårsrapporten var "första frukten" av
analysen som bolaget dittills gjort.

- Nu fortsätter arbetet med att identifiera marknadsmöjligheter och lägga
upp en strategisk plan för etablering. Utfallet av den planen kommer ju att
leda till handling men innan vi har kommit dit kan vi inte säga mer än i
kvartalsrapporten, konkluderar Babak Esfahani.

Anton Wilén
anton.wilen@finwire.se, 0765-46 64 41
Nyhetsbyrån Finwire

Författare Finwire Smallcap