Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-06-14

Plejd genomför riktad nyemission på 43,5 miljoner kronor till rabatt på 5,2 procent

Teknikbolaget Plejd har beslutat genomföra en riktad nyemission på 925 520
aktier till teckningskursen 47 kronor per aktie, vilket tillför bolaget
43,5 miljoner kronor före emissionskostnader. Styrelsen utnyttjar därmed
bemyndigandet från årsstämman att emittera aktier. Teckningskursen på 47
kronor motsvarar en rabatt på 5,2 procent jämfört med gårdagens
stängningskurs på 49,60 kronor. Det framgår av ett pressmeddelande.

Teckningskursen har fastställts av styrelsen i samråd med Handelsbanken
Capital Markets baserat på det bedömda investeringsintresset från
investerare av institutionell karaktär och styrelsen bedömer därmed att
teckningskursen har säkerställts vara marknadsmässig.

Tecknare i nyemissionen utgörs av bland annat de institutionella
investerarna Handelsbanken Fonder, Aktia Asset Management och Provobis
Invest.

Bolaget har efter den riktade nyemissionen 10,18 miljoner aktier utestående
och nyemissionen medför en utspädningseffekt på 9 procent för befintliga
aktieägare.

I syfte att underlätta leverans av aktier i den riktade nyemissionen kommer
Bolagets nuvarande ägare, Babak Esfahani, Pluspole Holding och Tansaki,
låna ut 925 520 aktier till Handelsbanken Capital Markets. De lånade
aktierna kommer att återlämnas efter det att nyemissionen registrerats hos
Bolagsverket.

Plejd har i samband med den riktade nyemissionen åtagit sig gentemot
Handelsbanken Capital Markets att under en period om 180 dagar inte
emittera ytterligare aktier. Vissa sedvanliga undantag gäller enligt
åtagandet efter samråd med Handelsbanken Capital Markets. Dessutom har
Pluspole Holding, Babak Esfahani och Pär Källeskog åtagit sig att inte
sälja sina respektive aktieinnehav under en lock up-period om 180 dagar.

- Vi kan med denna riktade nyemission säkra upp kapital som vi behöver för
vår kommande expansion, både i fler produkter men även på fler marknader.
Vi stärker vår ägarbas och är väldigt glada över det förtroende vi fått och
välkomnar våra nya institutionella investerare, kommenterar Babak Esfahani,
vd i Plejd.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Författare Finwire Smallcap