Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-06-14

PLEJD: RIKTAD EMISSION 43,5 MLN KR, CHERRY-GRUNDARE TECKNAR

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Belysningsteknikföretaget Plejd, vars aktie
handlas på Spotlight Stock Market, har genomfört en riktad nyemission på 43,5
miljoner kronor före emissionskostnader. Emissionslikviden ska huvudsakligen
användas för fortsatt internationell expansion. En av tecknarna är Rolf
Lundström som var med att grunda ursprunget till Cherryföretagen.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Teckningskursen på 47 kronor per aktie innebär en rabatt på 5,2 procent mot
torsdagens stängningskurs på 49:60 kronor.

Tecknare i nyemissionen utgörs av bland annat de institutionella investerarna
Handelsbanken Fonder, Aktia Asset Management och Provobis Invest.

Provobis kontrolleras av Rolf Lundström som på 60-talet var med att grunda det
bolag som sedermera blev Cherryföretagen. I dag är Rolf Lundström storägare i
bland annat Scandic, Collector, Svolder och Net Ent. Hans aktieportfölj är
värd flera miljarder kronor, enligt ägardatatjänsten Holdings
sammanställning.

Nyemissionen medför en utspädningseffekt för existerande Plejd-aktieägare om
cirka 9 procent.

"Vi kan med denna riktade nyemission säkra upp kapital som vi behöver för vår
kommande expansion, både i fler produkter men även på fler marknader. Vi
stärker vår ägarbas och är väldigt glada över det förtroende vi fått och
välkomnar våra nya institutionella investerare", säger Plejds vd Babak
Esfahani.

Den riktade nyemissionen genomfördes med stöd av det bemyndigande som
styrelsen erhöll på årsstämman i våras.

Bolaget har åtagit sig gentemot Handelsbanken Capital Markets att under en
period om 180 dagar inte emittera ytterligare aktier. Vidare har Pluspole
Holding, Babak Esfahani och Pär Källeskog åtagit sig att inte sälja sina
respektive aktieinnehav under en lock up-period om 180 dagar.

---------------------------------------
Johan Lind +46 8 5191 7954

Nyhetsbyrån Direkt