Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-12-09

Pluspole Holding ABs ägare omorganiserar sina innehav i Plejd AB (publ)

Idag har Plejd AB (publ) informerats av sin fjärde största aktieägare att de kommer att omorganisera sitt gemensamma innehav i Plejd AB.

Himode AB, Desoc AB och Vpasse holding AB ("Aktieägarna"), äger sina aktier genom ett samägt bolag, Pluspole Holding AB ("Ägarbolaget"). Idag har Aktieägarna informerat Plejd om att de kommer omorganisera sitt gemensamma innehav i Plejd.

Aktieägarna har inlett en omorganisering varigenom Ägarbolaget genomgår en fission och dess aktieinnehav i Plejd delas mellan Aktieägarna. Därmed flaggar Ägarbolaget ned från 6,75% till 0%. Inga aktier kommer att avyttras eller förvärvas av Aktieägarna som ett resultat därav.

I samband med denna omorganisation bildar Aktieägarna och deras närstående genom direkta och indirekt innehav ägargruppen "Pluspole Group" där styrelseledamoten Gustav Josefsson och tillika ägare av Desoc AB agerar företrädare för ägargruppen. Ägargruppen Pluspole Group representerar ca 7,43% av rösterna i bolaget.

För ytterligare information

Telefon: 010 207 89 01

E-post: investor@plejd.com

Författare Cision