Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-29

Pohjola Pankki Oyj: Pohjolan ja OP-Pohjolan pitkän aikavälin palkitsemisjärjestelmien uudet tavoitteet vahvistettu

Pohjola Pankki Oyj

Pörssitiedote
29.04.2014 klo 8.10

Pohjolan ja OP-Pohjolan pitkän aikavälin palkitsemisjärjestelmien uudet
tavoitteet vahvistettu

Pohjola Pankki Oyj:n hallitus on päättänyt osallistumisesta OP-Pohjola-ryhmän
pitkän aikavälin palkitsemisjärjestelmään, jonka uudet OP-Pohjola-ryhmän
ryhmätasoiset tavoitteet on vahvistettu OP-Pohjola osk:n hallintoneuvostossa.
Ryhmätasoiset tavoitteet ovat yhtenevät sekä johdon kannustinjärjestelmässä
että OP-Pohjola-ryhmän henkilöstörahastossa. Yhdenmukaisilla, koko
henkilöstöä koskevilla ryhmätasoisilla pitkän aikavälin
palkitsemismittareilla edesautetaan OP-Pohjola-ryhmän strategian
toteutumista. Palkitsemisjärjestelmien tavoitteena on palkita, motivoida ja
sitouttaa johtoa ja henkilöstöä työskentelyyn OP-Pohjola-ryhmässä.

Vuonna 2011 käynnistettyä johdon pitkän aikavälin palkitsemisjärjestelmää on
päätetty jatkaa uudella kolmen vuoden ansaintajaksolla vuosille 2014-2016.
Lisäksi henkilöstölle suunnattu OP-Pohjola-ryhmän henkilöstörahaston
palkitsemisjärjestelmä jatkuu vuoden ansaintajaksoin.

Lyhyen aikavälin palkitsemisjärjestelmät perustuvat edelleen OP-Pohjola-ryhmän
yritys- ja yhteisökohtaisten tavoitteiden saavuttamiseen.

Sääntely rajaa muuttuvan palkitsemisen enimmäismäärän

Kannustinjärjestelmiä laadittaessa on otettu huomioon finanssi- ja
rahoitusalan palkitsemisjärjestelmiä koskeva sääntely. Palkitsemisjärjestelmä
2014-2016 noudattelee edellisen kolmivuotisen ansaintajakson pääperiaatteita.
Tavoitemittarit, mitoitus sekä palkitsemisen väline muuttuvat ja ehtoja on
tarkennettu tulevia sääntelyn muutoksia vastaaviksi.

Uusiksi pitkän aikavälin tavoitemittareiksi OP-Pohjola osk:n hallintoneuvosto
on asettanut OP-Pohjola-ryhmän tuloksen ennen veroja, ryhmän
ydinvakavaraisuuden (CET1) ja keskittäjäasiakkaiden määrän kasvun.

Muutoksia aiheuttaa ennen kaikkea Euroopan parlamentin ja neuvoston
luottolaitosdirektiivi CRD4, joka rajaa muuttuvan palkitsemisen
enimmäismäärän enimmillään henkilön kiinteän palkitsemisen suuruiseksi
vuositasolla. CRD4 tulee voimaan kansallisella lainsäädännöllä.
Palkitsemisjärjestelmä 2014-2016 pyrkii ennakoimaan tulevat määräykset ja
rajoitteet.

Järjestelmän perusteella mahdollisesti maksettava palkkio maksetaan
OP-Pohjolan liikkeeseen laskemina debentuureina. Lisäksi maksetaan rahaosuus,
jolla katetaan palkkiosta aiheutuvia veroja ja veroluonteisia maksuja.

Pohjola-konsernissa OP-Pohjola-ryhmän johdon pitkän aikavälin
palkitsemisjärjestelmään kuuluu noin 46 henkilöä. Järjestelmän piiriin
kuuluvien henkilöiden palkkiomitoitus on porrastettu tehtävän mukaan.
Tavoitteiden toteutuessa niille asetetuilla maksimitasoilla on järjestelmässä
mukana olevilla mahdollisuus vuotuiseen 4-7 kuukauden säännöllistä
ennakonpidätyksen alaista palkkaa vastaavaan palkkioon. Palkkion maksamiseen
liittyy työ- tai toimisuhteen voimassaoloa koskevia ehtoja. Palkkion määrä
riippuu tavoitteiden saavuttamisesta ansaintajakson päätyttyä, ja se
maksetaan kolmessa yhtä suuressa erässä vuosina 2018, 2019 ja 2020.
OP-Pohjola-ryhmässä johdon pitkän aikavälin palkitsemisjärjestelmään kuuluu
yhteensä noin 350 henkilöä.

Pohjolan osakkeiden ostotarjouksen vaikutus johdon vuonna 2011 aloitettuun
kannustinjärjestelmään

OP-Pohjola osk on tehnyt vapaaehtoisen julkisen ostotarjouksen kaikista
Pohjola Pankki Oyj:n liikkeeseen laskemista A- ja K-sarjan osakkeista, jotka
eivät ole OP-Pohjola osk:n omistuksessa. OP-Pohjola osk on tähän mennessä
saanut haltuunsa noin 98,41 % Pohjolan osakkeista ja noin 99,14 prosenttia
osakkeiden tuottamista äänistä, ja aloittanut lunastusmenettelyn loppujen
osakkeiden osalta.

Ostotarjouksesta ja sen toteuttamisedellytysten täyttymisestä ansaintajakson
2011-2013 palkkioiden maksatuksessa sovelletaan järjestelmän ehtoa, jonka
mukaan palkkio maksetaan kokonaan rahana, mikäli jollekin Pohjolan
osakkeenomistajista syntyy osakeyhtiölain 18 luvun 1 §:n tarkoittama
lunastusoikeus ja lunastusvelvollisuus sen perusteella, että
osakkeenomistajalla on yli 90 % yhtiön osakkeista ja osakkeiden tuottamista
äänistä. Palkkio muutetaan rahamääräiseksi kertomalla osakkeiden lukumäärä
lunastushinnalla. Palkkiot, jotka oli tarkoitus maksaa Pohjolan A-sarjan
osakkeiden ja rahan yhdistelmänä, maksetaan rahana alkuperäisessä
maksuaikataulussa vuosina 2015, 2016 ja 2017.

Pohjola Pankki Oyj
Carina Geber-Teir
Viestintäjohtaja

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
LSE London Stock Exchange
SIX Swiss Exchange
Keskeiset tiedotusvälineet
pohjola.fi, op.fi

LISÄTIETOJA
OP-Pohjola osk:n hallintoneuvoston puheenjohtaja Jaakko Pehkonen
Yhteydenottopyynnöt OP-Pohjolan viestintään puh. 050 523 9904

Pohjola on suomalainen finanssipalvelukonserni, joka tarjoaa asiakkailleen
pankki-, vahinkovakuutus- ja varainhoitopalveluja. Pohjolan perustehtävä on
edistää asiakkaidensa kestävää taloudellista menestystä, turvallisuutta ja
hyvinvointia. Keskeisiä tavoitteita ovat kannattava kasvu sekä yhtiön arvon
kasvattaminen. Pohjola- konserni palvelee yritysasiakkaita Suomessa ja
kansainvälisesti tarjoamalla kattavat rahoitus-, sijoitus-, kassanhallinta-
sekä vahinkovakuutuspalvelut. Yksityisasiakkaille konserni tarjoaa
vahinkovakuutus- ja private banking -palveluita. Pohjolan A-osake on ollut
listattuna NASDAQ OMX Helsingin Large Cap -listalle vuodesta 1989. Vuonna
2013 Pohjola-konsernin tulos ennen veroja oli 473 miljoonaa euroa ja taseen
loppusumma 44 miljardia euroa 31.12.2013. Pohjola on osa OP-Pohjola-ryhmää,
joka on johtava finanssiryhmä Suomessa. Ryhmällä on 4,3 miljoonaa asiakasta.
www.pohjola.fi

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Pohjola Pankki Oyj via Globenewswire

HUG#1780742

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.