Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-11-04

Point Properties Portfolio 1 AB (publ) Delårsrapport Q3 Jan-Sep 2021

Perioden juli-september

Hyresintäkter, TSEK 23 273
Driftnetto, TSEK 14 628
Förvaltningsresultat, TSEK 11 693
Resultat före skatt, TSEK 90 423
Marknadsvärde fastigheterna, TSEK 1 183 100
Soliditet, % 44,2%
Överskottsgrad, % 62,9%

Perioden januari-september

Hyresintäkter, TSEK 63 040
Driftnetto, TSEK 35 151
Förvaltningsresultat, TSEK 27 316
Resultat före skatt, TSEK 105 289
Marknadsvärde fastigheterna, TSEK 1 183 100
Soliditet, % 44,2%
Överskottsgrad, % 55,8%

För mer information, vänligen kontakta:


Magnus Åkesson, VD Point Properties Portfolio 1 AB (publ)
magnus.akesson@pointproperties.se
+46 (0) 70 301 81 83

Om oss


Point Properties är ett fastighetsbolag som skapar levande och attraktiva stadskärnor runt om i Sveriges små och mellanstora städer. Genom att utveckla våra fastigheter tar vi ett helhetsgrepp kring handel, samhällsservice och boende som kommer hela orten tillgodo. Vi vill helt enkelt skapa ny mylla för att svenska stadskärnor återigen ska blomma ut till vad de en gång var. En levande mötesplats för alla människor som bor i en stad. Point Properties Portfolio 1 AB (publ) är en del av Point Properties och har ett säkerställt obligationslån om 375 MSEK som enda externa skuldfinansiering. Obligationerna är noterad på Nasdaq Stockholm Corporate Bond List.

Denna information är sådan information som Point Properties Portfolio 1 AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2021-11-04 07:30 CET.

Bifogade filer


POINT PROPERTIES PORTFOLIO 1 AB (publ) Delårsrapport Q3 Jan Sep 2021

Författare MFN