Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-09-04

PolarCool AB (publ) Nya mycket starka signifikanta resultat för PolarCap® System

Professor Niklas Marklund har presenterat resultatet av de senaste fyra årens användning av PolarCap® System som kontrollerad, selektiv kylbehandling vid hjärnskakning hos ishockeyspelare. Förra säsongen tillkom 48 fall varav 33 hade kylbehandlats. Sammanlagt ingick 129 fall varav 62 där kylbehandling gjordes. Skillnaden i tid till återkomst i spel s.k. Return To Play, 9 dagar för kylda spelare respektive 13 dagar för icke kylda, har bekräftats och är höggradigt signifikant (p< 0.0001).

Frapperande är också att andelen spelare som varit borta från spel i mer än tre veckor i gruppen som ej behandlat är 28 procent, medan motsvarande andel bland spelare som kylbehandlats endast är 8 procent. Även dessa data är höggradigt signifikanta (p = 0.003). Vidare har även studier från andra länder tillkommit som stärker evidensen för kylning vid hjärnskakning.

Presentationen utmynnade i ett konstaterande att kylbehandling är en säker och effektiv metod för akutbehandling av ishockeyspelare som drabbats av hjärnskakning.

PolarCools VD Erik Andersson kommenterar:

- Vi konstaterar att de nya resultaten ytterligare stärker evidensen för vår produkt PolarCap® System och visar att kylning som akutbehandling av spelare som drabbats av hjärnskakning är både säker och effektiv. Detta är naturligtvis mycket glädjande, dels för vårt fortsatta arbete med att hjälpa spelare och klubbar att minska skador och påskynda rehabiliteringen för de spelare som drabbas, dels för att vi nu har fått ännu tyngre argument för vår produkt när vi fortsätter bearbeta marknaden.

Denna information är sådan information som PolarCool AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 september.

Författare PolarCool