Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-09-11

PolarCool AB (publ): Uppdatering av avtal mellan PolarCool AB (publ) och BrainCool AB (publ)

Samarbetsavtalet

BrainCool CE märker nu bolagets produkt under september månad för både akutsjukvård och hemsjukvård efter att produktens tredjepartstester nu blivit godkända. Produkten granskades av Notified body redan i maj.

  • Avtalet har förlängts ett år till 1 september 2021 och BrainCool kommer även att lämna in en FDA ansökan för produkten under 2020. När PolarCools QA System (ISO 13 485) är godkänt kommer produkten föras över (knoppas av) till PolarCool.
  • BrainCool och PolarCool kommer genomföra ett joint marketing program för USA marknaden under ett år för att bygga bolagens varumärken.

Överlåtelse av immateriella rättigheter

För att stärka PolarCool överlåter BrainCool patent avseende kylhjälmen samt varumärkesrättigheterna avseende POLARCAP till PolarCool.

  • Ersättningen till BrainCool motsvarar faktiska kostnader för att ha registrerat rättigheterna, summa ca 790 000 kr.

Licensavtalet

I PolarCools licens till BrainCools teknologi, läggs applikationen Whiplash till för akutsjukvård (som har ett nära samband med hjärnskakning från idrotter inom intensivvård).

  • I och med att rättigheter enligt ovan överlåts, tas licenser avseende varumärke och ovan patent avseende kylmössan bort från licensavtalet (som därmed endast avser kylsystemet)
  • BrainCool ges en licens tillbaka avseende kylmössan, utom för PolarCools applikationer
  • Reglering om ytterligare royalties till BrainCool tas bort, licensen anses vara fullt betald genom de engångsavgifter som betalades i samband med licensens beviljande (i september 2018)
  • BrainCool ges rätt att få första chansen att förhandla ett distributionsavtal med PolarCool för marknaderna i Tyskland och USA för akutsjukvårds produkten för behandling av Whiplash.

PolarCools VD Erik Andersson kommenterar:

-Det är en fördel för bägge bolagen att etablera ett ännu bättre samarbete och teknikutbyte i detta skede av bolagens utveckling där bägge verkar för tidig kylning. Därför är positivt och naturligt att förlänga samarbetsavtalet samt etablera ett joint marketing projekt på USA marknaden.Samtidigt förstärks PolarCools självständighet och ställning genom överlåtelse av immateriella rättigheter som närmast hör hemma hos det bolaget, samt genom att befria PolarCool från royalties till BrainCool. Whiplash har en stor potential och ett naturligt samband med hjärnskakning inom intensivvården, där vår produkt får två användningsområden.

Denna information är sådan information som PolarCool AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 september.

Författare PolarCool