Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-07-08

PolarCool AB:s(publ) nyemission delregistrerad hos Bolagsverket

PolarCools riktade nyemission som offentliggjordes 15 januari 2020 har delregistrerats hos Bolagsverket.

Genom nyemissionen emitterades 166 667 aktier vilket medför en ökning av aktiekapitalet med 37 092,07 kr. Totalt aktiekapital efter registreringen hos Bolagsverket uppgår till 799 460,403 kr och antalet aktier efter registreringen uppgår till 3 592 236 st.

Denna information är sådan information som PolarCool AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt Spotlight Stock Markets Regelverk.

Författare PolarCool