Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-06-09

PolarCool AB:s(publ) Säkerställer finansiering

Som ett resultat av detta kommer nu PolarCool kunna gå in i nästa fas med en bredare lansering av en marknadsgodkänd produkt för EU och EES.

Med anledning av detta har styrelsen i PolarCool AB beslutat att genomföra en företrädesemission på minst 8 MSEK vilken till dagens datum är säkerställd till 50% med kursen 3 kronor per aktie. Mer information och tidplanen för emissionen kommer att presenteras efter årsstämman.

PolarCool:s Christian Strand kommenterar;

 

Vid kommande ordinarie bolagstämma den 30 juni 2020 är en styrelse i PolarCool AB föreslagen, och den nya styrelsen i bolaget kommer ge mer information om lanseringen av produkten PolarCap System och kapitalisering av bolaget. Sammantaget är det av vikt att vi vill erbjuda alla våra aktieägare att teckna aktier till samma pris som genomförd riktad emission under året.

Denna information är sådan information som PolarCool AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 juni 2020.

Författare PolarCool