Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-07-24

PolarCool: Delårsrapport för perioden 2019.04.01 - 2019.06.30

Nyckeltal (tkr) 2019.04.01 2018.04.01 2019.01.01 2018.01.01 2018.01.01
- - - - -
2019.06.30 2018.06.30 2019.06.30 2018.06.30 2018.12.31
Nettoomsättning -0 -0 -0 -0 -0
Summa rörelseintäkter 360 0 360 0 7
Resultat efter -1 522 -197 -2 780 -230 -2 202
finansiella poster
Av- och -24 0 -42 0 -70
nedskrivningar av
materiella och
immateriella
anläggningstillgångar
Kassa och bank 3 858 31 3 858 31 6 937
Resultat per aktie -0,57 -63,17 -1,03 -73,74 -2,77
(kr)

Väsentliga händelser under andra kvartalet

· PolarCool presenterar statistiskt signifikanta resultat från
hjärnskakningsstudien med PolarCap® System.

· PolarCool erhåller genombrottsorder från Svenska Hockeyligan
(SHL) avseende 28 st PolarCap® System, med leverans under tredje
kvartalet 2019.

· Bolaget genomför sammanläggning av aktier med villkoren 1:16
· En etablering i Storbritannien och Irland inleds i samarbete med
Nisus Medical Ltd

· Bolagets Advisory Network utökas med Dr Mohammad Fazel.
· Organisationen förstärks med en Quality Assurance Manager
För mer information

Iman Ziai - VD
+46 - 733 -99 23 17
E-post: iman.ziai@polarcool.se

Om PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar,
marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget
fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade
huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är
noterad på Spotlight Stock Market.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/polarcool/r/delarsrapport-for-perioden-2019-0...
https://mb.cision.com/Main/17612/2868430/1081459.pdf

Författare AktieTorget News