Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-08-28

PolarCool: Delårsrapport för perioden 2020.04.01 - 2020.06.30

Resultat i korthet

Nyckeltal (tkr) 2020.04.01 2019.04.01 2020.01.01 2019.01.01 2019.01.01
- - - - -
2020.06.30 2019.06.30 2020.06.30 2019.06.30 2019.12.31
Nettoomsättning 198 -0 346 -0 264
Summa rörelseintäkter 638 360 910 360 1232
Resultat efter -1 422 -1 522 -3 376 -2 780 -6 650
finansiella poster
Av- och -107 -24 -182 -42 -156
nedskrivningar av
materiella och
immateriella
anläggningstillgångar
Kassa och bank 133 3 858 133 3 858 96
Resultat per aktie -0,43 -0,57 -1,10 -1,03 -0,44
(kr)

Författare PolarCool