Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-17

PolarCool: Kommuniké från extra bolagsstämma i PolarCool AB (publ)

Den 14 februari 2020, hölls extra bolagsstämma i PolarCool AB (publ).
Nedan följer en sammanfattning av det beslut som fattades. Beslutet
fattades med erforderlig majoritet.

Godkännande av styrelsens beslut om riktad nyemission

Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut från den 14 januari
2020 om nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt på
de huvudsakliga villkor som följer nedan.

Beslutet innebär att bolagets aktiekapital kan öka med högst 296
735,70 kronor genom nyemission av högst 1 333 332 aktier.

1. Rätt att teckna de nya aktierna ska tillkomma:

BioMedical i Lund AB med högst 333 333 aktier

Generatorhallen med högst 633 333 aktier

Håkan Samuelsson med högst 200 000 aktier

Erik Andersson med högst 166 666 aktier

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att lösa
bolagets akuta likviditetsproblem.

2. Bolaget saknar förmåga att löpande betala sina förfallna skulder.

För varje tecknad aktie ska erläggas 3 kronor. Grunden för
teckningskursen är aktiens noterade betalkurs per den 14 januari 2020
med tillämpning av emissionsrabatt om cirka 8 procent och har
slutligt bestämts genom förhandling mellan bolaget och tecknaren.
Erbjudanden från andra investerare har inhämtats, vilka har varit
till en lägre teckningskurs och högre kostnad.

För mer information

Christian Strand - (tf) VD PolarCool AB (publ)
+46 - 727 00 94 54
E-mail: christian.strand@polarcool.se

Om PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar,
marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget
fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade
huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är
noterad på Spotlight Stock Market.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/polarcool/r/kommunike-fran-extra-bolagsstamma...
https://mb.cision.com/Main/17612/3036898/1195157.pdf

Författare AktieTorget News