Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-05-28

POLARCOOL: NETTORESULTATET BLEV -1,8 MLN KR 1 KV (-2,0)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Spotlight-listade medicinteknikbolaget Polarcools nettoomsättning uppgick till 0,2 miljoner kronor för det första kvartalet 2021 (0,1). Rörelseintäkterna låg på 0,6 miljoner kronor (0,3) och resultatet efter skatt landade på -1,8 miljoner kronor (-2,0).

"Det första kvartalet innebar under rådande förhållanden förberedelser för marknadsaktiviteter som kommer att intensifieras när situationen med covid-19 förbättras. Arbetet med att utveckla och stärka organisationen fortsätter där ambitionen är att påbörja etablering på nya marknader utanför Sverige. Bolaget ser, förutom ishockey, fotboll, handboll, rugby och amerikansk fotboll som marknadssegment som kommer att prioriteras. Under perioden inleddes arbetet med att påbörja en satsning på UK och rugby där konkreta ingångar finns", skriver vd Erik Andersson i kvartalsrapporten.

Nyligen lämnade Polarcool in en ansökan om marknadsgodkännande till den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA för sin produkt Polarcap System. I och med FDA-ansökan kommer planering för kommande marknadsaktiviteter att intensifieras. Styrelsen bedömer att de marknadsmöjligheter som öppnar sig kommer att innebära ett finansieringsbehov under de kommande tolv månaderna, skriver Polarcool.
Författare Direkt-SE