Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-20

PolarCool: Nya positiva kliniska data med PolarCap® System

Nyligen inkomna fall (29st) av dokumenterade hjärnskakningar från
innevarande SHL-säsong har nu analyserats och lagts till de tidigare.
Resultatet från de sammanlagt 110 fallen redovisas i ett Abstract som
Prof Em Yelverton Tegner skickat in till Consensus Conference on
Concussion in Sport i Paris. Se bilaga. Resultaten visar en tydlig
skillnad i två viktiga avseenden:

- Mediantiden för Return To Play är 31% kortare hos spelare som
behandlats med PolarCap® System (9 dagar) jämfört med kontrollgrupp
(13 dagar). Skillnaden är signifikant (p<0.001)

- Signifikant lägre långtidsfrånvaro i gruppen av kylda spelare.
Andelen spelare med lång frånvaro (3 veckor eller mer) är i den kylda
gruppen 6% medan motsvarande siffra i kontrollgruppen är 29%.
Skillnad är statistiskt signifikant (p<0.01).

Samtidigt har de initiala kliniska data från SHL och
HockeyAllsvenskan, gällande dokumenterade hjärnskakningar från
säsongerna 2017-2019, nu sammanställts i en vetenskaplig artikel som
sänts in för publikation. Prof Niklas Marklund och Prof Em Yelverton
Tegner är två av författarna som bedömt de positiva resultaten med
kylning med PolarCap® System som intressanta att dela med den
medicinska professionen.

PolarCool:s Christian Strand kommenterar;

· Vi konstaterar att de kliniska data vi nu har tydligt visar de
gynnsamma effekterna av PolarCap® System. Det är speciellt intressant
att de nya data stärkt den positiva effekt vi tidgare sett gällande
minskad långtidsfrånvaro (> 3v). Vi har nu en vetenskaplig plattform
att stå på i vårt fortsatta arbete med att etablera PolarCap® System
inom hockeyn och andra sporter. Målgruppen växer i takt med att
behoven av vård vid hjärnskakningar växt fram inom handboll och
fotboll och kan i Europa räknas till tusentals lag.

Denna information är insiderinformation som PolarCool AB (publ) är
skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 2020-04-20.

För mer information

Christian Strand - (tf) VD PolarCool AB (publ)
+46 - 727 00 94 54
E-mail: christian.strand@polarcool.se

Om PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar,
marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget
fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade
huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är
noterad på Spotlight Stock Market.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/polarcool/r/nya-positiva-kliniska-data-med-po...
https://mb.cision.com/Main/17612/3092428/1232441.pdf
https://mb.cision.com/Public/17612/3092428/b50bbeb3316d821e.pdf

Författare AktieTorget News