Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-22

PolarCool: PolarCool AB:s(publ) nyemission delregistrerad hos Bolagsverket

PolarCools riktade nyemission som offentliggjordes 15 januari 2020 har
delregistrerats hos Bolagsverket.

Genom nyemissionen emitterades 466 666 aktier vilket medför en ökning
av aktiekapitalet med 103 858,85 kr. Totalt aktiekapital efter
registreringen hos Bolagsverket uppgår till 762 368,278 kr och
antalet aktier efter registreringen uppgår till 3 425 569 st.

Denna information är sådan information som PolarCool AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt Spotlight Stock Markets Regelverk.

För mer information

Christian Strand - (tf) VD PolarCool AB (publ)
+46 - 727 00 94 54
E-mail: christian.strand@polarcool.se

Om PolarCool AB (publ)

PolarCool AB (publ) är ett medicinteknikföretag som utvecklar,
marknadsför och säljer produkter inom idrottsmedicin. Bolaget
fokuserar på behandling av hjärnskakning och upprepade
huvudkollisioner. PolarCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är
noterad på Spotlight Stock Market.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/polarcool/r/polarcool-ab-s-publ--nyemission-d...
https://mb.cision.com/Main/17612/3117676/1251861.pdf

Författare AktieTorget News