Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-09-17

PolarCool: Uppdatering gällande riktad emission samt företrädesemission

Som ett led i omstruktureringen av bolaget, där en ny styrelse och VD tillträtt, har finansieringsupplägget ändrats. Den del av den riktade emissionen om ca 2 msek som inte tecknades enligt ovan kommer inte fullföljas. Dock kommer samma likvid erläggas till bolaget som en del av företrädesemission av styrelsen.

Utfallet av den riktade emission beslutad den 24 januari är följaktligen 2,8 msek med följande tecknare;

BrainCool AB 0,8 msek, Håkan Samuelsson 0,6 msek, Erik Andersson 0,5 msek, Generatorhallen 0,25 msek, samt Jimmie Ericsson 0,3 msek och Mikael Marco 0,3 msek ( övertog rättigheter från BioMedical i Lund AB.

I samband med förträdesemission har teckningsrätter vederlagsfritt överlåtits från BrainCool AB och Erik Andersson till Martin Waleij och Mats Forsman. Av tecknare som anges i den riktade emission den 24 januari kommer Generatorhallen investering ändras från 2 msek till 0,25 msek. Dock har deras investering ersatts med styrelsen investeringar i bolaget i kommande företrädesemission samt att Skellefteå AIK's tidigare lagkapten och guldpucken vinnaren Jimmie Ericsson som investerade 300 000 kr i bolaget.

Den ändrade investeringsstrukturen har gjorts med syfte att erbjuda samtliga av bolagets ägare möjligheten att teckna aktier till samma kurs i bolaget samtidigt som ägarstrukturen i bolagets stärkts och styrelsen i bolaget tydligt visar starkt insiderägande.

Styrelseordförande Martin Waleij kommenterar:

" Huvudsyftet är att skapa en god finansiering samt trygghet i verksamheten för PolarCool, vilket nu sker genom en till stor del säkerställd företrädsemission där bolagets aktieägare ges möjligheten att investera i bolaget"

Denna information är sådan information som PolarCool AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 september.

Författare PolarCool