Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-01-19

PolarCool vidgar marknaden med satsning på nya kostnadseffektiva och patenterbara produkter tillsammans med CoolPrevent

PolarCool AB (publ) satsar på nya mer kostnadseffektiva och patenterbara produkter för engångsanvändning. Satsningen sker i samarbete med BrainCools dotterbolag CoolPrevent AB. Produktutvecklingen av PolarCap® Systems HeadCap vidgar PolarCools marknad där den nya applikationen möjliggör behandling inom whiplashskador men också inom området rehab.

Produktutvecklingen, som skett inom båda bolaget, har för PolarCools del omfattat ny design och nytt material av nuvarande HeadCap. En stor fördel med den nya lösningen för PolarCool är förutom förbättrat funktionalitet även att produktionskostnaden per enhet blir avsevärt lägre jämfört med den nuvarande lösningen.

Utvecklingsarbetet har varit lyckosamt och resultaten positiva varför PolarCool nu tillsammans med CoolPrevent lämnat in en patentansökan. Fördelen blir ett starkare patent som inte blir applikationsspecifikt utan mer allmänt gällande nytt material och tillverkningsteknik. Tekniskt går CoolPrevent in med ansökan men resurs- och rättighetsmässigt delas patentet av bolagen.

PolarCools VD Erik Andersson kommenterar;

-Arbetet med en ny HeadCap har nu resulterat i en ny patentansökan och det känns mycket tillfredställande. Att till en avsevärt lägre produktionskostnad kunna erhålla en förbättrad funktion innebär att vår nya HeadCap gör vår affärsmodell än mer attraktiv. Tillsammans med CoolPrevent söker vi nu patentskydd för denna innovation vilket innebär synergier och kostnadsbesparingar för båda bolagen.

-Även om PolarCool idag fokuserar på akut behandling ser vi stor potential inom rehab. Den nya designen möjliggör även behandling av whiplash vilket varit en förutsättning i detta utvecklingsarbete. Konceptet passar väl in i vår framtida USA-satsning och ökar vår konkurrenskraft inte minst pris/kostnadsmässigt.

BrainCools VD Martin Waleij kommenterar:

-Utvecklingsarbetet i dotterbolaget ligger till grund för ytterligare förbättringar och stärker patentskyddet inom CoolPrevents applikation för att kyla händer och fötter men kan även komma att ligga till grund för vidare utveckling för nya områden inom onkologi. Vi ser en stor potential att ansluta andra typer av applikationer till kylsystemet för att behandla onkologipatienter.

-Samarbetet med PolarCool faller sig naturligt då vi kan se likheter i vår användning och behov av kostnadseffektiva engångsprodukter, säger tf VD Christian Strand CoolPrevent AB

För mer information

Erik Andersson -  VD PolarCool AB (publ)                             
+46 - 738 60 57 00                                                          
E-mail: erik.andersson@polarcool.se

Författare Cision