Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-28

PolyPlank AB: Årsstämma PolyPlank AB

PolyPlank AB (publ) har hållit årsstämma på Bolagets kontor, Färjestaden,
Öland. Samtliga beslut togs enligt styrelsens förslag.

* Stämman beslutade att fastställa de i årsredovisningen intagna
resultat- och balansräkningarna samt koncernresultaträkning och
koncernbalansräkning.
* Stämman beslutade att behandla det uppkomna resultatet i enlighet med
styrelsens förslag i årsredovisningen.
* Stämman beviljade styrelsens ledamöter och verkställande direktören
ansvarsfrihet för förvaltningen under det gångna året.
* Stämman beslutade att antalet ordinarie ledamöter skall vara fyra och
inga suppleanter.
* Stämman beslutade omval av de ordinarie ledamöterna; Leif Jilkén,
Henrik von Heijne, Annika Fernlund och Mette Wichman. Till ordförande
valdes Annika Fernlund.
* Stämman beslutade omval av BDO Mälardalen AB med auktoriserad revisor
Jörgen Lövgren som huvudansvarig revisor.
* Stämman beslutade om omval av Jan-Åke Karlsson (sammankallande) och
Mette Wichman till valberedningen i PolyPlank AB.
* Stämman bemyndigade styrelsen att, med avvikelse från aktieägares
företrädesrätt, besluta om nyemission. Emissionen skall kunna
innefatta betalning via kvittning eller apport. Teckningskurs skall
vara marknadsmässig.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Vd                                                     Cay Strandén

Telefon                                           070 586 92 57

Email                                               cay@polyplank.se

Denna information är sådan information som Bolaget är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande
den 28 maj 2020 kl 14:30 CET.

PolyPlank har utvecklat och etablerat en unik metod att tillverka produkter
genom att använda återvunnen plast och organiska fibrer utan tillsatser.
PolyPlanks produkter har en rad fördelar gentemot alternativen, exempelvis
har produkterna träets positiva material- och bearbetningsegenskaper, god
motståndskraft mot fukt och röta, hög slagseghet i ett omfattande
temperaturspann, lång livslängd. Vidare kan produkterna materialåtervinnas,
vilket är en positiv miljöeffekt, men medför också en betydligt lägre
materialkostnad sett över tiden.

PolyPlank handlas på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm under
beteckningen POLY. Aktiens ISIN-kod är SE0005569290. Hagberg & Aneborn
Fondkommission AB, tel +46 8 408 933 50 är bolagets Certified Adviser,
www.hagberganeborn.se 

PolyPlank AB (publ)
Storgatan 123, SE-386 35 Färjestaden.
Tel 0485-664480 Fax 0485-664499.
E-post info@polyplank.se
www.polyplank.se

Org.nr 556489-7998

 

Bilaga

* Pressrelease 20200528 årsstämma

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.