Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-07

PolyPlank AB: Delårsrapport januari-mars 2020

Vd har ordet

?Den goda trenden fortsätter?

Året började bättre än någonsin för Moderbolaget PolyPlank och bättre än
Budget för kvartal 1 2020. Det var då med viss oro vi fick höra om
Coronavirusets framfart. Vi kan dock glädjande konstatera att orderingången
fortsatt i mycket bra takt och första kvartalet kunde avslutas med
rekordsiffror och ett positivt rörelseresultat EBIT (efter avskrivningar,
före finansiella kostnader) i moderbolaget.

Nettoomsättningen för moderbolaget PolyPlank under första kvartalet är 65%
eller 3,3 MSEK högre än motsvarande period 2019 och 12% eller 0,9 MSEK
bättre än budget.

För dotterbolaget Polyfiber märks en markant nedgång i orderingången p.g.a
hårdare restriktioner i Norge med anledning av Coronaviruset. Vi har dragit
ned verksamheten och därmed minimerat kostnaderna, bolaget är  ?halvt
vilande? och när restriktionerna släpps kan vi aktivera det igen.

Under andra kvartalet är orderingången fortsatt stark, förutom inom
kommunala sektorn där det av förklarliga skäl nu omprioriteras till att
bekämpa pandemin. Orderingången ligger i skrivande stund på + 57% eller 5,0
MSEK mer än motsvarande tid 2019. Prognosen för andra kvartalet är att det
kommer att vara positivt resultat ända ner på sista raden. Det enda som kan
förstöra är om Corona epidemin drabbar våra anställda så att vi inte kan
producera, hittills har vi klarat oss genom extra insatt personal vid de
fall personalen varit sjukskrivna.

PolyPlank är definitivt inne i en expansiv, spännande fas trots Corona
epidemin, vi har för närvarande både en kraftig expansion och ett positivt
kassaflöde i den löpande verksamheten.

Cay Strandén, VD

Första kvartalet 2020, koncernen

* Omsättningen perioden uppgick till 8,7 MSEK (5,5).
* Resultatet efter avskrivningar uppgick till -0,2 MSEK (-1,4).
* Resultatet efter finansnetto och skatt uppgick till -0,4 MSEK (-1,7).
* Totalresultat för perioden uppgick till -0,5 MSEK (-2,3).
*  Resultat per aktie uppgick till 0,00 (-0,01). Antal aktier vid
periodens utgång uppgick till 338 031 392 (252 476 176).

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Vd                                                     Cay Strandén

Telefon                                           0485 66 4480

Email                                               cay@polyplank.se

Denna information är sådan information som Bolaget är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande
den 7 maj 2020 kl 09:00 CET.

PolyPlank har utvecklat och etablerat en unik metod att tillverka produkter
genom att använda återvunnen plast och organiska fibrer utan tillsatser.
PolyPlanks produkter har en rad fördelar gentemot alternativen, exempelvis
har produkterna träets positiva material- och bearbetningsegenskaper, god
motståndskraft mot fukt och röta, hög slagseghet i ett omfattande
temperaturspann, lång livslängd. Vidare kan produkterna materialåtervinnas,
vilket är en positiv miljöeffekt, men medför också en betydligt lägre
materialkostnad sett över tiden.

PolyPlank handlas på NASDAQ OMX First North under beteckningen POLY.
Aktiens ISIN-kod är SE0005569290. Hagberg & Aneborn Fondkommission AB, tel
+46 8 408 933 50 är bolagets Certified Adviser, www.hagberganeborn.se 

PolyPlank AB (publ)
Storgatan 123, SE-386 35 Färjestaden.
Tel 0485-664480 Fax 0485-664499.
E-post info@polyplank.se
www.polyplank.se

Org.nr 556489-7998

Bilagor

* Pressrelease 20200507

* Delårsrapport kv 1 2020

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.