Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-04-04

POOLIA: Poolia AB - Årsredovisning 2021

Årsredovisning för Poolia AB (publ) avseende räkenskapsåret 2021 finns nu att läsa på bolagets hemsida www.poolia.se och i bifogad fil.

Denna information är sådan information som Poolia AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 5 april 2022 klockan 07.00 (CEST).

Jan Bengtsson, VD och Koncernchef, tel: +46 (0) 73 600 68 10

Kent Thudén, Ekonomichef, tel: +46 (0) 73 600 68 50

Författare Cision