Du är här

2018-04-06

POOLIA: Rättelse Poolias årsredovisning 2017

I årsredovisningen som offentliggjordes den 4 april 2018, uppgavs
tyvärr några felaktigheter som redogörs för nedan.

I diagrammet som visar Poolia Finlands intäkter och rörelsemarginal på
s.16 var skalan på axeln som visar intäkterna felaktig, 10 MSEK
visades som 100 MSEK, 20 MSEK visades som 200 MSEK osv.

På s. 35 uppgavs "Årets totalresultat hänförligt till moderbolagets
aktieägare" felaktigt till 17 015 TSEK. Korrekt belopp är 17 019
TSEK.

På s. 36 har en differens om 2 TSEK identifierats mellan delposterna
"Reserver" och "Innehav utan bestämmande inflytande" inom
balansposten Eget kapital. Korrigeringen har ingen påverkan på varken
ingående eller utgående balans för Totalt eget kapital.

På s. 38 var posten "Omräkningsdifferenser" felaktigt summerad till 3
901 TSEK. Den korrekta summeringen är 3 899 TSEK.

I samband med publicering av detta pressmeddelande publiceras också?
en ny korrigerad årsredovisning som även finns tillgänglig på
företagets webbplats
www.poolia.com/investerare/ekonomiska-rapporter/arsredovisningar.

Korrigeringarna har ingen påverkan på bolagets totalresultat,
nyckeltal, balansomslutning eller kassaflöde.

Kontaktpersoner:
Morten Werner, vd och koncernchef

Mailadress: morten.werner@poolia.se
Tel: 08 555 650 60
Mob: 070 636 25 25

Viveca Krüger, vd-assistent

Mailadress: viveca.kruger@poolia.se
Tel: 08 555 540 07
Mob: 072 078 18 75

Denna information är sådan information som Poolia AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för
offentliggörande den 6 april 2018 kl 10.00 CET.

Poolias affärsidé är att hjälpa företag och organisationer med
rekrytering och bemanning av kvalificerad kompetens inom
tjänstemannasektorn. Kompetens som bidrar till våra kunders framgång.
Poolia erbjuder hög kompetens inom kärnverksamheterna rekrytering,
interimsuppdrag, executive search och uthyrning, över hela Sverige
från Malmö i söder till Umeå i norr. Vi är specialister som
tillsätter specialister inom affärsområdena Ekonomi, IT, Life
Science, Engineering, HR, Lön, Försäljning, Marknad, Juridik och
Administration.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/poolia/r/rattelse-poolias-arsredovisning-2017,...
http://mb.cision.com/Main/1869/2488933/817144.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.