Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-07-18

PowerCell Sweden AB: PowerCell tecknar avsiktsförklaring med ZeroAvia avseende serieleveranser av bränslecellsstackar

PowerCell Sweden AB har tecknat en avsiktsförklaring med brittiska ZeroAvia avseende serieleveranser av 100 kW bränslecellsstackar från och med 2024.
I nuläget uppskattas att en slutlig överenskommelse kan komma att omfatta leverans av 5 000 stackar under en femårsperiod. Slutgiltiga kommersiella villkor har ännu inte förhandlats utan detta avses att genomföras i nästa steg. Det är parternas ambition enligt avsiktsförklaringen att kunna träffa en slutgiltig överenskommelse under det tredje kvartalet 2022.

ZeroAvia avser använda bränslecellsstackarna för att producera en vätgaselektrisk 600-kilowatts drivlina av lågtemperaturtyp som kan användas för att ta fram ett certifierat 19-sitsigt bränslecellsdrivet trafikflygplan. Avsiktsförklaringen omfattar också en överenskommelse om att PowerCell skall etablera produktion lokalt i England för slutmontering och anpassning av stackarna utifrån ZeroAvias bränslecellssystem och applikation.

ZeroAvia har mötts av ett mycket stort intresse för sina planer på ett vätgaselektriskt 19-sitsigt plan och tagit emot ett ökat antal order från kunder som vill ställa om till utsläppsfria drivlinor för flyg. Planet planeras få en räckvidd på över 55 landmil (300 nautiska miles) vilket skulle göra det möjligt att flyga utsläppsfritt mellan Stockholm och Malmö.

Genom avsiktsförklaringen säkrar ZeroAvia sina leveranser av bränslecellstackar under flera år framåt.
"Mot bakgrund av det ökande intresset för vätgaselektriska lösningar finns det en oro bland kunderna att efterfrågan skall öka snabbare än industrins produktionskapacitet. Allt fler kunder har under det senaste året därför börjat undersöka möjligheterna att säkra långsiktig leveranskapacitet på det sätt som ZeroAvia nu gör", säger Richard Berkling, vd för PowerCell Sweden AB.

För mer information, vänligen kontakta:

Richard Berkling
VD, PowerCell Sweden AB (publ)
Tel: +46 (0) 31 720 36 20
Email: richard.berkling@powercell.se

Denna information är insiderinformation som PowerCell Sweden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 juli 2022 kl. 06.01 CET.

Om PowerCell Sweden AB (publ)
PowerCell Sweden AB (publ) utvecklar och tillverkar bränslecellsstackar och -system med en unikt hög effekttäthet, för stationära och mobila användningsområden. Bränslecellerna drivs av ren eller reformerad vätgas och genererar elektricitet och värme utan några andra utsläpp än vatten. Stackarna och systemen är kompakta, modulära och skalbara, och därmed lätta att anpassa till kundernas behov

PowerCell (http://www.powercell.se/) grundades 2008 som en industriell spin-out från Volvokoncernen. Bolagets aktie (PCELL) är sedan 2014 föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm. G&W Fondkommission är Certified Adviser, e-post: ca@gwkapital.se,telefon: 08-503 000 50.

Författare Cision