Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-05-10

PPG Industries, Inc. jatkaa kaikkia Tikkurila Oyj:n osakkeita koskevan julkisen käteisostotarjouksen tarjousaikaa

Nasdaq Helsinki Oy Helsingin Pörssin tiedote PPG Industries, Inc. jatkaa kaikkia Tikkurila Oyj:n osakkeita koskevan julkisen käteisostotarjouksen tarjousaikaa PPG Industries, Inc. jatkaa kaikkia Tikkurila Oyj:n osakkeita koskevan julkisen käteisostotarjouksen tarjousaikaa PPG INDUSTRIES, INC. 10.5.2021 klo 9.00 EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA TAI ETELÄ-AFRIKASSA TAI NÄIHIN MAIHIN TAI MILLÄÄN MUULLA ALUEELLA TAI MILLEKÄÄN MUULLE ALUEELLE, JOSSA OSTOTARJOUS OLISI SOVELTUVAN LAIN VASTAINEN. PPG Industries, Inc. (“PPG” tai “Tarjouksentekijä”), Pennsylvanian lakien mukaan perustettu osakeyhtiö, ja Tikkurila Oyj (“Tikkurila” tai “Yhtiö”) ilmoittivat 18.12.2020 allekirjoittaneensa yhdistymissopimuksen (“Yhdistymissopimus”), jota muutettiin 5.1.2021 ja edelleen 4.2.2021, jonka mukaisesti Tarjouksentekijä tekee vapaaehtoisen suositellun julkisen käteisostotarjouksen kaikista Yhtiön liikkeeseen laskemista ja ulkona olevista osakkeista (“Osakkeet”), jotka eivät ole Yhtiön tai sen tytäryhtiöiden hallussa (“Ostotarjous”). Ostotarjouksen mukainen tarjousaika alkoi 15.1.2021, ja sen nykyinen päättymispäivä on 11.5.2021. Yksi Ostotarjouksen toteuttamisedellytyksistä on sen ehdoissa esitetyn mukaisesti viranomaishyväksynnän saaminen Venäjän kilpailuviranomaiselta FAS:ilta (Federal Antimonopoly Service of Russia) (“FAS”). Venäjän tarkastusprosessiin on vaikuttanut äskettäin ilmoitettu työn keskeytys Venäjällä 1.5.2021 – 10.5.2021 välisenä aikana COVID-19 rajoitusten ja yleisten vapaapäivien seurauksena. Kuten kaikkien ulkomaisten ostajien kohdalla, FAS:in tarkastusprosessi sisältää arvioinnin siitä, pitäisikö transaktion olla ulkomaisten sijoitusten tarkistuksen kohteena. Arviointi on käynnissä ja on vaikea ennustaa, milloin arviointi saadaan päätökseen. PPG ei ole tietoinen mistään transaktioon liittyvistä ulkomaisiin sijoituksiin tai kilpailuasioihin liittyvistä ongelmista tai huolenaiheista ja on edelleen sitoutunut toteuttamaan Ostotarjouksen niin pian kuin mahdollista. Koska hyväksyntää Tikkurilan Osakkeiden hankinnalle FAS:ilta ei odoteta saavan nykyisen tarjousajan päättymiseen mennessä, Tarjouksentekijä on päättänyt jatkaa Ostotarjouksen tarjousaikaa toistaiseksi voimassa olevana. Tarjouksentekijä voi keskeyttää jatketun tarjousajan ilmoittamalla päätöksestä ja uudesta päättymispäivästä vähintään kaksi viikkoa ennen jatketun tarjousajan päättymistä. PPG tiedottaisi hyväksynnästä ja ilmoittaisi Suomen ostotarjoussäännösten mukaisesti tarjousajan päättymispäivän (noin kaksi viikkoa ilmoituksesta) saatuaan FAS:in hyväksynnän transaktiolle. Kuten on aikaisemmin tiedotettu, Euroopan komissio, työ- ja elinkeinoministeriö ja Kazakstanin kilpailuviranomainen (Agency for Protection and Development of Competition of the Republic of Kazakhstan) ovat kukin antaneet hyväksynnän Ostotarjouksen toteuttamiselle. Euroopan komission yrityskauppavalvontahyväksyntää sovelletaan ehdoitta kaikkialla Euroopan unionissa, mukaan lukien Puolassa. FAS:in hyväksynnän saannin lisäksi Ostotarjous on ehdollinen muiden tarjousasiakirjassa esitettyjen tavanomaisten toteuttamisedellytysten täyttymiselle, mukaan lukien Ostotarjouksen pätevälle hyväksynnälle sellaisten Osakkeiden osalta, jotka yhdessä Tarjouksentekijän ja sen tytäryhtiöiden muutoin omistamien Osakkeiden kanssa edustavat yhteensä yli 66,7 % Yhtiön Osakkeista ja äänioikeuksista. Osakkeenomistajien, jotka ovat jo hyväksyneet Ostotarjouksen omistamiensa Osakkeiden osalta, ei tarvitse hyväksyä Ostotarjousta uudelleen tai tehdä muitakaan toimia tarjousajan jatkamisen johdosta. Tarjouksentekijä tulee täydentämään tarjousasiakirjaa vastaamaan tässä tiedotteessa olevia tietoja (soveltuvin osin) ja julkistaa täydennysasiakirjan, kun Finanssivalvonta on sen hyväksynyt. Neuvonantajat Tarjouksentekijä on nimittänyt PJT Partners LP:n taloudelliseksi neuvonantajakseen sekä Wachtell, Lipton, Rosen & Katzin ja Asianajotoimisto DLA Piper Finland Oy:n oikeudellisiksi neuvonantajikseen Ostotarjouksen yhteydessä. Tarjouksentekijä on nimittänyt Danske Bank A/S, Suomen sivuliikkeen Ostotarjouksen järjestäjäksi sekä D.F. King Ltd:n ja D.F. King Co., Inc.:n Ostotarjouksen tiedotusasiamiehiksi. Tikkurila on nimittänyt Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttorin taloudelliseksi neuvonantajakseen ja Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy:n oikeudelliseksi neuvonantajakseen Ostotarjouksen yhteydessä. JAKELU Nasdaq Helsinki Oy Keskeiset tiedotusvälineet Lisätietoja antaa: John Bruno Investor Relations +1-412-434-3466 jbruno@ppg.com investor.ppg.com Tietoa PPG:stä Tarjouksentekijä kehittää ja toimittaa maaleja, pinnoitteita ja erikoismateriaaleja. Tarjouksentekijä perustettiin Pennsylvaniassa vuonna 1883. Tarjouksentekijän visiona on olla maailman johtava pinnoiteyhtiö toimittamalla jatkuvasti korkealaatuisia, innovatiivisia ja kestäviä ratkaisuja, jotka asiakkaat valitsevat luottamuksella tuotteidensa suojaamiseksi ja kaunistamiseksi. Tarjouksentekijällä on pitkä perintö toimialallaan ja sitoutuminen innovaatioihin, kestävään kehitykseen, yhteisön osallistamiseen ja huippuluokan maali-, pinnoitus-, ja erikoismateriaaliteknologioiden kehittämiseen. Omistautumisen ja alan johtavan asiantuntemuksen avulla Tarjouksentekijä ratkaisee asiakkaidensa kanssa suurimmat haasteet tiiviillä yhteistyöllä oikean ratkaisun löytämiseksi. Tarjouksentekijä on globaali johtaja, joka palvelee asiakkaita rakennus-, kulutustuote-, teollisuus- ja kuljetusmarkkinoilla sekä jälkimarkkinoilla ja sillä on tuotantolaitoksia ja osakkuusyhtiöitä yli seitsemässäkymmenessä (70) maassa. Sillä on noin neljäkymmentäseitsemäntuhatta (47 000) työntekijää. Lisätietoja Tarjouksentekijästä on osoitteessa www.ppg.com. Tietoa Tikkurilasta Tikkurila tarjoaa kauppa- ja rakennusmaalituotteita kuluttajille ja ammattilaisille pinnan suojaamiseen ja kaunistamiseen. Lisäksi Tikkurila valmistaa maaleja ja pinnoitteita metalli- ja puuteollisuudenaloille. Tikkurilan liiketoiminnassa korostuvat korkealuokkainen ja pitkäaikainen tuotekehitys sekä merkittävät markkinointipanostukset. Yhtiön brändejä ovat muun muassa Tikkurila, Beckers, Alcro, Teks ja Vivacolor. Tikkurila käyttää Beckers-tuotemerkkiä vain kauppa- ja rakennusmaaleissaan Skandinavian maissa ja joissakin Itä-Euroopan maissa Aktiebolaget Wilh. Beckerin lisenssillä, joka saatiin vuonna 2001 toteutetun Alcro-Beckers AB:n yrityskaupan yhteydessä. Yhtiön toiminnassa on tärkeää toimiva ja kattava jakeluverkosto, monipuoliset palvelut sekä tehokas toimitusketju. Tikkurilalla on seitsemän (7) tuotantolaitosta kuudessa (6) maassa ja noin kaksituhattaseitsemänsataa (2 700) työntekijää. Tikkurilan tuotteita on saatavilla yli neljässäkymmenessä (40) maassa. Lisätietoja Yhtiöstä on osoitteessa www.tikkurilagroup.fi. TÄRKEÄÄ TIETOA TÄTÄ TIEDOTETTA EI SAA JULKAISTA TAI MUUTOIN LEVITTÄÄ, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA TAI ETELÄ-AFRIKASSA TAI NÄIHIN MAIHIN TAI MILLÄÄN MUULLA ALUEELLA TAI MILLEKÄÄN MUULLE ALUEELLE, JOSSA OSTOTARJOUS OLISI SOVELTUVAN LAIN VASTAINEN. TÄMÄ TIEDOTE EI OLE TARJOUSASIAKIRJA EIKÄ SELLAISENAAN MUODOSTA TARJOUSTA TAI KEHOTUSTA TEHDÄ MYYNTITARJOUSTA. ERITYISESTI TÄMÄ TIEDOTE EI OLE TARJOUS MYYDÄ TAI TARJOUSPYYNTÖ OSTAA MITÄÄN TÄSSÄ TIEDOTTEESSA KUVATTUJA ARVOPAPEREITA EIKÄ OSTOTARJOUKSEN LAAJENNUS AUSTRALIAAN, KANADAAN, HONGKONGIIN, JAPANIIN, UUTEEN-SEELANTIIN TAI ETELÄ-AFRIKKAAN. SIJOITTAJIEN TULEE HYVÄKSYÄ OSAKKEITA KOSKEVA OSTOTARJOUS YKSINOMAAN TARJOUSASIAKIRJAAN JA SEN TÄYDENNYSASIAKIRJAAN SISÄLLYTETTYJEN TIETOJEN POHJALTA. OSTOTARJOUSTA EI TEHDÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI ALUEILLE EIKÄ OSAKKEIDEN OSTAMISTA HYVÄKSYTÄ HENKILÖILTÄ TAI HENKILÖIDEN PUOLESTA SUORAAN TAI VÄLILLISESTI ALUEILLA, JOILLA JOKO TARJOAMINEN TAI TARJOUKSEEN HYVÄKSYMINEN OLISI LAINVASTAISTA TAI MIKÄLI ALUEELLA VAADITAAN TARJOUSASIAKIRJAN JULKISTAMISTA TAI REKISTERÖINTEJÄ TAI TARJOUKSEN TEKEMISEEN KOHDISTUU MUITA VAATIMUKSIA SUOMESSA OSTOTARJOUKSEEN LIITTYVIEN VAATIMUSTEN LISÄKSI. OSTOTARJOUSTA EI TEHDÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI ALUEELLE, MISSÄ SE ON LAINVASTAINEN, EIKÄ TARJOUSASIAKIRJAA TAI SEN TÄYDENNYSASIAKIRJAA JA SIIHEN LIITTYVIÄ HYVÄKSYMISLOMAKKEITA JAETA, LEVITETÄ EDELLEEN TAI VÄLITETÄ EIKÄ SITÄ SAA JAKAA, LEVITTÄÄ EDELLEEN TAI VÄLITTÄÄ ALUEELLE TAI ALUEELTA, MISSÄ SE ON SOVELTUVIEN LAKIEN TAI SÄÄNNÖSTEN VASTAISTA. OSTOTARJOUSTA EI ERITYISESTI TEHDÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI POSTIPALVELUIDEN KAUTTA TAI MILLÄÄN MUULLA TAVALLA TAI VÄLINEELLÄ (SISÄLTÄEN, MUTTA EI RAJOITTUEN, SÄHKÖPOSTIN, FAKSIN, TELEKSIN, PUHELIMEN SEKÄ MUUN SÄHKÖISENVÄLITTÄMISEN INTERNETIN KAUTTA TAI MUUTOIN) TAI MILLÄÄN OSAVALTIOIDEN VÄLISEEN TAI ULKOMAANKAUPPAAN LIITTYVÄLLÄ TAVALLA TAI MINKÄÄN KANSALLISEN ARVOPAPERIPÖRSSIN TAI SEN TARJOAMIEN PALVELUIDEN KAUTTA AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA TAI ETELÄ-AFRIKASSA TAI NÄIHIN MAIHIN. OSTOTARJOUSTA EI VOIDA HYVÄKSYÄ, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, MILLÄÄN SANOTULLA KÄYTÖLLÄ, TAVALLA TAI VÄLINEELLÄ EIKÄ AUSTRALIASTA, KANADASTA, HONGKONGISTA, JAPANISTA, UUDESTA-SEELANNISTA TAI ETELÄ-AFRIKASTA JA MIKÄ TAHANSA OSTOTARJOUKSEN VÄITETTY HYVÄKSYNTÄ, JOKA JOHTUU SUORAAN TAI VÄLILLISESTI NÄIDEN RAJOITUSTEN RIKKOMISESTA ON MITÄTÖN. TÄMÄ TIEDOTE ON VALMISTELTU SUOMEN LAIN, NASDAQ HELSINGIN SÄÄNTÖJEN JA OSTOTARJOUSKOODIN MUKAISESTI, JA TÄSSÄ ESITETTY INFORMAATIO EI VÄLTTÄMÄTTÄ VASTAA SITÄ, MITÄ SE OLISI OLLUT, JOS TÄMÄ TIEDOTE OLISI VALMISTELTU SUOMEN ULKOPUOLELLA OLEVIEN LAKIEN MUKAISESTI. Tietoa Tikkurilan osakkeenomistajille Yhdysvalloissa Tikkurilan yhdysvaltalaisille osakkeenomistajille ilmoitetaan, että Osakkeet eivät ole listattuna Yhdysva...

Författare GlobeNewswire