Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-07

Precio Fishbone: Kommuniké från årsstämma i PRECIO FISHBONE AB (publ)

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I PRECIO FISHBONE AB (PUBL)

Årsstämma har hållits i Precio Fishbone AB (publ), listat på Nasdaq First North Premier Stockholm, den 7 maj 2019.
• Beslöts att till aktieägarna utdela 1,80 kronor per aktie innebärande ett totalt utdelningsbelopp om 16 516 299:60 kronor. Avstämningsdag för utdelningen beslöts till den 9 maj 2019 varvid utdelningsbeloppet beräknas utsändas från Euroclear Sweden AB den 14 maj 2019.

• Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningar för moderbolaget och koncernen, beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet och beslutade om disposition av fria reserver enligt styrelsens förslag.

• Omvaldes styrelseledamöterna Bengt-Åke Älgevik, Claes Ruthberg, Patrik Salén, Katarina Åkerman. Kjell Sandin hade avböjt att stå till förfogande för omval.

• Bengt-Åke Älgevik utsågs vid efterföljande konstituerande styrelsesammanträde fortsatt till styrelsens ordförande.

• Omvaldes EY som revisorer i moderbolaget.

• Styrelsen skall erhålla ett totalt arvode om 450 000 kronor för tiden fram till nästa årsstämma.

• Styrelsen bemyndigades att med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av högst 900.000 aktier av serie B, mot betalning i kontanter, genom apport eller genom kvittning. Detta bemyndigande gäller till nästa årsstämma.

Samtliga stämmobeslut fattades enhälligt.

Stämmoprotokollet hålls tillgängligt på bolagets hemsida.

Stockholm den 7 maj 2019

Precio Fishbone AB (publ)

Christer Johansson
Verkställande direktör

Certified Advisor enligt Nasdaq First North Premier Stockholms krav är Erik Penser Bank AB. Ceritified Adviser kan nås på telefon 08-463 83 00 samt per mejl certifiedadviser@penser.se mailto:certifiedadviser@penser.se

Frågor med anledning av denna stämmokommuniké besvaras av Christer Johansson, telefon 010 483 81 040

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Precio Fishbone Kommunike fran arsstamma.pdf-http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=26044

Författare beQuoted

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.