Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-02-22

Premie har blivit substansrabatt

Detta är en betald analys på uppdrag av Fastpartner utförd av analysföretaget Jarl Securities på uppdrag av Analysguiden.
wysiwyg_image

Stora värdeökningar på fastigheterna och en tilläggs-köpeskilling under kv 2/2018 gör att FPAR-aktien handlas med 10 procent rabatt mot sitt EPRA NAV (substans-värde). Vi upprepar Öka med riktkurs 159 kronor (155).

FastPartner under ledning av Sven-Olof Johansson har gått från ett bolag i rekonstruktion under 1990-talet till ett snabbväxande börsnoterat fastighetsbolag sedan 2012. Fastighetsportföljen har sin tyngdpunkt i Stockholms-regionen som utgör omkring 75 procent av hyresintäkterna.

Den typiska fastigheten är en produktions-, kontors-, samhälls-service- eller handelsfastighet. Strategin har varit att kombinera högavkastande fastigheter och relativt låg konjunkturrisk med en attraktiv lånefinansiering. 

Investeringsstrategin har varit oortodox men framgångsrik, som köpet av förortscentrumen Tensta och Rinkeby m.fl. år 2011. Här har bolaget höjt fastigheternas driftnetto avsevärt, genom en bättre nettouthyrning. Potential finns även i den fastighetsportfölj som köptes från Castellum 2015. Genom köpet av fastigheten Uppfinnaren 1 på Östermalm i Stockholm samt ett fastighetsbyte i Uppsala och Gävle ökar bolagets förvaltningsresultat med sju procen

FastPartner avser att investera cirka 3 miljarder kronor kommande år i bland annat 800 nyproducerade lägenheter i Stockholmsregionen. Bolaget kommer att ha en nettoskuldsättning på cirka 50 procent inräknat en kassa på omkring 870 miljoner kronor när tilläggs-köpeskillingen för bostadsfastigheterna i Spånga, Stockholm betalats ut under andra kvartalet 2018 och beslutad aktieutdelning har erlagts. Utdelningen på stamaktien är uppdelad 50/50 i maj och november.

FastPartner har omkring tre procent värderingsarbitrage på nya förvärv i förhållande till räntekostnaderna. Fastighetsförvärv för en miljard kronor bedömer vi skulle höja vinst per aktie med omkring fem procent. Därtill kommer projekt-genomförande för 380 tusen kvadratmeter uthyrbar yta där bostäderna ovan är en del av detta. Vi upprepar vårt råd Öka i aktien med riktkurs 159 kronor (155).

Författare Bertil Nilsson